Praca, nie obietnice

PROPOZYCJA ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH IZB LEKARSKO-WETERYNARYJNYCH

Odsłony: 6493

Data wydarzenia: 90. Posiedzenie Sejmu RP, 8-9 kwietnia 2015 roku

Inicjatywę Senatu zaprezentował posłom senator Andrzej Matusiewicz (PiS). Zwrócił uwagę, że celem projektu jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2013 r., dotyczącego ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Jednocześnie zastrzegł, że „Senat przedstawia szerszy zakres zmian niż wynikający z tego wyroku”.

SESJA RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO

Odsłony: 6981

Data wydarzenia: 30 kwietnia (czwartek) 2015 roku

Senator Andrzej Matusiewicz w dniu 30 kwietnia uczestniczył w sesji Rady Powiatu Przemyskiego. Program sesji obejmował między innymi:

- Złożenie ślubowania przez Pana Zbigniewa Urbana,

SENACKI PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH

Odsłony: 6463

Data wydarzenia: 22 kwietnia (środa) 2015 roku

Projekt dotyczy realizacji postulatu sformułowanego przez TK w postanowieniu z dnia 29 lipca 2014 r. (sygn. S 4/14), który zakłada, iż w postępowaniu nakazowym, w przypadku zawarcia ugody przed sądem pierwszej instancji orzekającym w następstwie skutecznego wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty, pozwany (podmiot wnoszący zarzuty) uzyska zwrot sumy pieniężnej odpowiadającej połowie pobranej opłaty sądowej.

PRAWO DO APELACJI OD KAR DYSCYPLINARNYCH M.IN. DLA LEKARZY, FARMACEUTÓW I PIELĘGNIAREK

Odsłony: 6526

Data wydarzenia: 8 kwietnia (środa) 2015 roku

Wprowadza je senacki projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz niektórych innych ustaw, nad którym Izba rozpocznie prace podczas 90. posiedzenia Sejmu. Apelacja przysługiwałaby m.in. lekarzom i lekarzom weterynarii, farmaceutom, diagnostom laboratoryjnym oraz pielęgniarkom i położnym. Chodzi o apelację od orzeczeń wydanych w drugiej instancji przez sądy dyscyplinarne, działające przy samorządach zawodów medycznych (np. Naczelny Sąd Lekarski, Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny). Będzie ją można wnieść do powszechnego sądu okręgowego niezależnie od rodzaju wymierzonej kary.

SALI SENACKIEJ NADANO IMIĘ ZBIGNIEWA ROMASZEWSKIEGO

Odsłony: 6766

Sala Senatu RomaszewskiData wydarzenia: 4 lipca (piątek) 2014 roku

4 lipca 2014 r. w Senacie odbyła się uroczystość nadania sali senackiej nr 176 imienia zmarłego w tym roku wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego. Napis odsłonili Zofia Romaszewska i marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Tłumnie stawili się senatorowie obecnej i pierwszej kadencji  Senatu, byli marszałkowie Izby i posłowie.  

POŻEGNANIE SENATORA ZBIGNIEWA ROMASZEWSKIEGO

Odsłony: 8256

1Data wydarzenia: 20 lutego (czwartek) 2014 roku

20 lutego 2014 r. w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Zbigniewa Romaszewskiego, wicemarszałka Senatu VII kadencji, senatora I–VII kadencji. W uroczystościach oprócz najbliższej rodziny wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz z prezydentem Bronisławem Komorowskim, premierem Donaldem Tuskiem, marszałkami Sejmu i Senatu Ewą Kopacz i Bogdanem Borusewiczem, a także posłowie, senatorowie, ministrowie.