Praca, nie obietnice

RAPORT Z PRACY SENATORA RP ANDRZEJA MATUSIEWICZA CZ. II

Odsłony: 6306

beznazwySzanowni Państwo,

minęły już dwa lata mojej pracy w  Senacie RP VIII kadencji. To bardzo dobry czas, aby dokonać kolejnego podsumowania. Pragnę przedstawić Państwu drugie sprawozdanie z działalności na rzecz mojego okręgu wyborczego i Polski podejmowanych przeze mnie od listopada 2012 roku do listopada 2013 roku.

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 38. POSIEDZENIE SENATU

Odsłony: 5148

rpo logo poziomoData wydarzenia: 7- 9 sierpnia 2013 roku

7- 9 sierpnia 2013 r.  odbyło się  38. posiedzenie Senatu. Izba zatwierdziła ponowny wybór Marka Michalaka na Rzecznika Praw Dziecka oraz wyraziła zgodę na powołanie Krzysztofa Kwiatkowskiego na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Senatorowie wysłuchali informacji Ireny Lipowicz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

37. POSIEDZENIE SENATU RP

Odsłony: 5198

Senta 12 lipcaData wydarzenia: 11 i 12 lipca (czwartek, piątek) 2013 roku

Blokiem głosowań zakończyło się 12 lipca 2013 r., dwudniowe posiedzenie Senatu.  Izba rozpatrzyła 10 ustaw, do trzech z nich wprowadziła poprawki. Senatorowie wysłuchali ponadto informacji prezesa Łukasza Kamińskiego o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 2012 r. oraz informacji ministra finansów o działalności instytucji parabankowych na terytorium Polski z uwzględnieniem zagrożeń dla obywateli i systemu finansów publicznych.  Posiedzenie Senatu rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej.

36. POSIEDZENIE SENATU RP

Odsłony: 4996

36 posiedzenie SentauData wydarzenia: 3 - 4 lipca (środa, czwartek) 2013 roku

Blokiem głosowań zakończyło się 36. posiedzenie Senatu. Podczas obrad 3 – 4 lipca 2013 r. senatorowie rozpatrzyli 10 ustaw, do 4 z nich wprowadzili poprawki. Izba Wyższa zapoznała się też z informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2012 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka, którą przedstawił Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.

WYSTĄPIENIE SENATORA RP ANDRZEJA MATUSIEWICZA - DRUGIE CZYTANIE PROJEKTU UCHWAŁY O USTANOWIENIU 11 LIPCA DNIEM PAMIĘCI MĘCZEŃSTWA KRESOWIAN

Odsłony: 3907

Matusiewicz Wolyn wystapienieData wydarzenia: 19 czerwca (środa) 2013 roku

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniem senatora Andrzeja Matusiewicza, który był przedstawicielem wnioskodawców przy procedowaniu nad projektem uchwały o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian podczas 35. posiedzenia Senatu RP VIII kadencji.

USTAWA O OKRĘGACH SĄDOWYCH SĄDÓW POWSZECHNYCH

Odsłony: 4299

senat mlotekData wydarzenia: 6 czerwca (czwartek) 2013 roku

Senat RP w dniu 6 czerwca 2013 roku głosami senatorów z Platformy Obywatelskiej (52 senatorów za odrzuceniem) przy 30 głosach przeciwko (PiS) i 2 wstrzymujących się odrzucił ustawę z dnia 10 maja 2013 roku o okręgach sądowych sądów powszechnych.