SENACKI PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH

Odsłony: 5870

Data wydarzenia: 22 kwietnia (środa) 2015 roku

Projekt dotyczy realizacji postulatu sformułowanego przez TK w postanowieniu z dnia 29 lipca 2014 r. (sygn. S 4/14), który zakłada, iż w postępowaniu nakazowym, w przypadku zawarcia ugody przed sądem pierwszej instancji orzekającym w następstwie skutecznego wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty, pozwany (podmiot wnoszący zarzuty) uzyska zwrot sumy pieniężnej odpowiadającej połowie pobranej opłaty sądowej.

Projekt senacki na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawiał senator RP Andrzej Matusiewicz.

Załączniki:
Pobierz plik (3194.pdf)3194.pdf[ ]744 kB