Praca, nie obietnice

W Regionie

ZARSZYN - SESJA RADY GMINY

Odsłony: 3187

DSC 1571Data wydarzenia: 7 luty (czwartek) 2013 roku

W dniu 7 lutego br. senator RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w XXVI sesji Rady Gminy Zarszyn. Program posiedzenia obejmował między innymi:  przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, podjęcie uchwał dotyczących: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2013-2022, przejęcia od Powiatu Sanockiego wykonywania zadania publicznego w zakresie zarządzania przystankami komunikacyjnymi, powołania Samorządowej Spółdzielni Socjalnej, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zarszyn w miejscowościach Jaćmierz, Posada Jaćmierska, Bażanówka -Etap I.

DSC 1577Na początku sesji na wniosek Pana Przewodniczącego Rady Gminy Zarszyn mgra Janusza Koniecznego głos zabrał senator Andrzej Matusiewicz. W swoim wystąpieniu mecenas Matusiewicz przedstawił między innymi: dotychczasowe prace komisji senackich, których jest członkiem, działania legislacyjne Sejmu i Senatu RP, wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast w uzasadnieniu obecności na sesjach jednostek samorządu terytorialnego pojawiły się argumenty dotyczące poznania lokalnych inicjatyw mających wydatny wpływ na tworzenie prawa dotyczącego samorządów.

Mecenas Matusiewicz przedstawił również swoje dokonania jako senator sprawozdawca w inicjatywach ustawodawczych przygotowywanych przez izbę wyższą. Wśród podejmowanych tematów w czasie wystąpienia znajdowały się również kwestie dotyczące: zmian w prawie łowieckim, partycypacji w podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego, senackiej nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej.

DSC 1593Po zakończonym przemówieniu na wniosek Pana Przewodniczącego rozpoczęła się dyskusja, w której to wszyscy zainteresowani mogli zadać pytania dotyczące ważnych kwestii związanych również z funkcjonowaniem Gminy Zarszyn. Wśród podejmowanych tematów pojawił się problemy dotyczące: prawnych aspektów powstania farm wiatrowych, Programu NATURA 2000, podatku katastralnego, ochrony własności, problemu populacji wilka, zmian w oświacie (subwencja oświatowa).

Mecenas Andrzej Matusiewicz zaprosił również wszystkich zaineresowanych do swojego biura w Sanoku, gdzie można umówić się na dyżur senatorski oraz skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.

  • DSC_1571
  • DSC_1576
  • DSC_1577
  • DSC_1579
  • DSC_1585
  • DSC_1592
  • DSC_1593
  • DSC_1594
  • DSC_1605

Simple Image Gallery Extended