Praca, nie obietnice

W Regionie

ZAGÓRZ – SESJA RADY MIASTA

Odsłony: 3660

Rada zagorzData wydarzenia: 4 luty (poniedziałek) 2013 roku

W dniu 4 lutego br. senator Andrzej Matusiewicz wziął udział w XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zagórzu. Jej program obejmował m.in. rozpatrzenie projektu uchwały dot. nawiązania współpracy między gminą Zagórz i gminą Ustrzyki Dolne – jak bowiem uzasadniał Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Ernest Nowak, takie formy współpracy gmin: duopolis czy tripolis będą obecnie premiowane w perspektywie unijnej. Radni przyjęli również uchwałę w sprawie budowy sieci wodociągów w Porażu i Leskiej Górze, co oznacza decyzję o zaangażowaniu w polsko-ukraiński projekt infrastrukturalny o wartości ponad 3 mln euro, za który odpowiedzialna jest i rozliczać go w całości będzie gmina Zagórz.

17Jednakże głównym tematem sesji były tzw. uchwały śmieciowe, czyli pakiet uchwał regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy Zagórz. Wzbudziły one wiele kontrowersji i – mimo że ostatecznie zostały przyjęte – radni zgłosili wiele krytycznych uwag pod adresem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która narzuca samorządom dość niekorzystne sposoby rozwiązywania problemu odpadów komunalnych.

Ten temat poruszył także w swoim wystąpieniu senator Matusiewicz, który również krytycznie odniósł się do kontrowersyjnej ustawy. Przedstawił historię jej powstania oraz wspomniał o problemach, jakie ona rodzi, zwłaszcza w związku z koniecznością przeprowadzania przetargów na usługi w zakresie usuwania odpadów. Jeśli będą je wygrywać podmioty zewnętrzne, pozostanie problem niewykorzystanego majątku gminnych zakładów komunalnych, inwestycji poczynionych w ich sprzęt i instalacje, a także pracowników. Poprawki senackie w tym zakresie zostały jednak odrzucone; wprowadzono jedynie możliwość obniżenia opłat czy zwolnień przedmiotowych na poszczególne rodzaje odpadów. Senator Matusiewicz wierzy jednak w skuteczność zaskarżenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do Trybunału Konstytucyjnego, dokonanego przez Inowrocław i podpisanego także m.in. przez Zagórz.

9Senator Matusiewicz bardzo pozytywnie ocenił uchwały „śmieciowe” Rady Miejskiej Zagórza oraz wprowadzone w nich niskie opłaty, zwłaszcza na tle innych gmin. Za ewenement uznał też pozyskanie przez Zagórz takiego inwestora jak TRI Poland, co potwierdził również w swoim wystąpieniu radny na Sejmik Województwa Podkarpackiego Tadeusz Pióro, mówiąc, że niemal wszystkie inwestycje w województwie podkarpackim kierowane są obecnie do Rzeszowa.

Senator Andrzej Matusiewicz zaprosił wszystkich zaineresowanych do swojego biura w Sanoku, gdzie również można się umówić na osobiste spotkanie z nim w indywidualnych sprawach obywatelskich.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Simple Image Gallery Extended