SESJA RADY GMINY SANOK

Odsłony: 3360

DSC 1444Data wydarzenia: 25 stycznia (piątek) 2013 roku

Na zaproszenie Pana Tomasza Lewickiego – Przewodniczącego Rady Gminy Sanok senator RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w sesji Rady Gminy Sanok. Na powyższym posiedzeniu podejmowano bardzo ważne inicjatywy dotyczące między innymi: budżetu Gminy Sanok, podjęcia uchwały o podziale terenu gminy na stałe obwody głosowania, dostosowania prawa miejscowego do tzw. ustawy śmieciowej (Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw), uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013. 

DSC 1457Senator Andrzej Matusiewicz został poproszony o zabranie głosu na początku sesji. Mecenas Matusiewicz na wstępie swojego wystąpienia serdecznie podziękował za zaproszenie, jednocześnie uzasadniając celowość takich wizyt. W trakcie przemówienia przedstawiona została sytuacja społeczno-gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego (problem finansowania zadań scedowanych na samorządy przez państwo).

Mecenas Matusiewicz przedstawił projekty ustawodawcze, w których jest senatorem sprawozdawcą, jak również przedstawił i odniósł się do problemów, jakie dotykają samorządy: reguła wydatkowa, problem braku partycypacji w podatku VAT.

DSC 1464Ważnym problemem podejmowanym w wypowiedzi była tzw. ustawa śmieciowa. Senator Matusiewicz przedstawił w tym punkcie dokonania senatorów z Komisji Samorządu i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska (wprowadzone wyłączenia przedmiotowe, możliwości obniżania stawek, nowe kryteria naliczania opłat).

Na zakończenie odbyła się dyskusja, w której to zainteresowani mogli zadawać pytania dotyczące między innymi lokalnego samorządu. Senator Matusiewicz zaprosił wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia biura senatorskiego mieszczącego się w Sanoku (Rynek 21/3), gdzie można między innymi uzyskać darmową poradę prawną. 

 • DSC_1444
 • DSC_1449
 • DSC_1451
 • DSC_1452
 • DSC_1455
 • DSC_1457
 • DSC_1458
 • DSC_1460
 • DSC_1462
 • DSC_1464
 • DSC_1467
 • DSC_1468
 • DSC_1472
 • DSC_1473

Simple Image Gallery Extended