Praca, nie obietnice

W Regionie

SPOTKANIE OPŁATKOWE KOMITETU POWIATOWEGO PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W SANOKU

Odsłony: 3825

1Data wydarzenia: 13 stycznia (niedziela) 2013 roku

W dniu 13 stycznia br. w restauracji SANVIT odbyło się spotkanie opłatkowe Komitetu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Sanoku. Wzięli w nim udział członkowie i sympatycy sanockiego PiS, a także Senator RP Andrzej Matusiewicz wraz z małżonką i Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz. Przybyli również: kapelan Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

3O. Andrzej Deptuch i ks. Prałat Feliks Kwaśny, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Tadeusz Pióro, burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Ernest Nowak, prezes sanockiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Aleksander Roman, dyrektor Sanockiego Domu Kultury Waldemar Szybiak, prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku Bronisław Kielar, kierownik Działu Historycznego Muzeum Historycznego w Sanoku Andrzej Romaniak, przewodniczący „Solidarności” oświatowej Tomasz Przystasz. Spotkanie poprowadził przewodniczący Komitetu Powiatowego PiS w Sanoku Tadeusz Nabywaniec. Ks. Prałat Feliks Kwaśny rozpoczął je modlitwą, po czym zebrani przełamali się opłatkiem, składają sobie nawzajem życzenia. 5Następnie Senator Andrzej Matusiewicz podsumował rok swojej pracy w Senacie RP VIII kadencji, przedstawiając sprawy i problemy, z jakimi spotyka się, działając w senackich komisjach, a także odwiedzając samorządy gminne w swoim okręgu wyborczym. Po nim Poseł Piotr Babinetz w swoim wystąpieniu skupił się głównie na 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Odczytany został również list, jaki do uczestników spotkania skierował Poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba. W trakcie degustacji typowo wigilijnych potraw miały miejsce wystąpienia gości, w tym również radnych miejskich Sanoka: Andrzeja Chrobaka i Henryki Tymoczko. W międzyczasie Rafał Pałacki, wybitny uczeń sanockiej Szkoły Muzycznej I i II st., laureat polskich i zagranicznych konkursów muzycznych, grał na akordeonie utwory patriotyczne, klasyczne i kolędy. Chętni goście mogli również złożyć podpis poparcia w sprawie powstania obwodnicy Sanoka.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7

Simple Image Gallery Extended