SESJA RADY GMINY W BUKOWSKU

Odsłony: 3405

DSC 0789W dniu 15 października bieżącego roku senator RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w Sesji Rady Gminy w Bukowsku. Podczas posiedzenia Wójt Gminy Besko Pan mgr Piotr Błażejowski, przekazał sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, jak również korzystając z obecności senatora Matusiewicza, przedstawił dokonania Władz Gminy Bukowsko jak i określił problemy jednostki.

DSC 0785Natomiast w swoim wystąpieniu mecenas Matusiewicz podkreślił konieczność uczestnictwa w sesjach, jak również przedstawił swoją biografię samorządową. W trakcie przemówienia senator Andrzej Matusiewicz odniósł się do bieżących problemów. W czasie dyskusji rozmawiano między innymi o „Karcie Nauczyciela”, ustawie o zamówieniach publicznych, regule wydatkowej, zmianach w prawie łowieckim, tzw. ustawie śmieciowej, jak również o partycypacji podmiotów samorządowych w dochodach z podatków. Powyższe spotkanie było znakomitą okazją do poznania specyfiki gminy jej dokonań i problemów.

Na zaproszenie Pana Wójta senator Matusiewicz zwiedził sołectwa wchodzące w skład gminy. Zostały odwiedzone Zespoły Szkół w Nadolanach i Bukowsku, które nie tylko mogą poszczycić się doskonała infrastrukturą (boiska wielofunkcyjne, hale sportowe), ale również sukcesami między innymi osiągniętymi w rywalizacji sportowej.

W sołectwie Wolica mecenas Matusiewicz wizytował Środowiskowy Dom Samopomocy. Jest to placówka pomocy społecznej, w której oparcie mogą znaleźć osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności w szczególności z terenu gminy. Zadaniem Domu jest przede wszystkim rozwijanie i  podtrzymywanie u osób niepełnosprawnych umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego funkcjonowania w środowisku. Cel ten realizowany jest przede wszystkim poprzez terapię zajęciową.

Natomiast w Woli Sękowej odwiedzony został Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego, który jest kontynuacją działającego od 1959 roku Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie. Idea uniwersytetu ludowego wywodzi się z XIX-wiecznej skandynawskiej koncepcji Mikołaja Grundviga przeniesionej na grunt polski m.in. przez Ignacego Solarza. Uniwersytet nawiązuje do międzywojennych tradycji szkół ludowych, w których duże znaczenie przykładano do ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju osobowego i społecznego.

W 2006 roku, dzięki pomocy i życzliwości Gminy Bukowsko Uniwersytet Ludowy przeniesiony został ze Wzdowa do Woli Sękowej. W 2009 roku Uniwersytet obchodził jubileusz 50-lecia swego istnienia. Bardzo ważną postacią Uniwersytetu jest Pan Piotr Woroniec honorowy członek Stowarzyszenia Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. Urodzony 14 lutego 1955 roku w Giżycku ukończył: Liceum Ogólnokształcące w Nidzicy, Uniwersytet Ludowy we Wzdowie (reżyseria teatru amatorskiego). Studiował również w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie i Rzeszowie (filologia polska). Od 1995 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP). W latach 1992-1999 asystent scenografa w Teatrze Kreatur w Berlinie.

Należy również wspomnieć o wizycie senatora Andrzeja Matusiewicza na Posterunku Policji mieszczącym się na terenie Gminy Bukowsko. Niniejsza forma współpracy Władz i Funkcjonariuszy powinna być stawiana za wzór. Posterunek jest nowoczesny posiada dobrą infrastrukturę konieczną do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku.

Zobacz galerię...

 • DSC_0771
 • DSC_0772
 • DSC_0778
 • DSC_0785
 • DSC_0786
 • DSC_0789
 • DSC_0795
 • DSC_0798
 • DSC_0800
 • DSC_0802
 • DSC_0803
 • DSC_0805
 • DSC_0806
 • DSC_0811
 • DSC_0817
 • DSC_0820
 • DSC_0826
 • DSC_0827
 • DSC_0829
 • DSC_0833
 • DSC_0834
 • SDS1103027

Simple Image Gallery Extended