SANOCKI PARK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Odsłony: 3238

sanocki parkMiasto Sanok od kilku lat realizuje program „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego”, którego celem jest ożywienie gospodarcze i społeczne centrum Sanoka oraz zwiększenie potencjału turystycznego miasta poprzez przekształcenia architektoniczno–przestrzenne.

Od kwietnia br., dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, rewitalizowany jest wraz z przyległymi ulicami Plac św. Michała. Sanoccy archeolodzy odkryli tu znakomicie zachowane fundamenty kościoła św. Michała, datowane na drugą połowę XIV w., fundacji króla Kazimierza Wielkiego.

W związku z powyższym senator Andrzej Matusiewicz wystąpił do Zarządu Województwa Podkarpackiego z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków finansowych na wyeksponowanie reliktów gotyckiego kościoła św. Michała.

Zapraszamy do zapoznania się z całością wystąpienia mecenasa Matusiewicza oraz odpowiedzią otrzymaną od Zarządu Województwa.

sc1  sc2