500-LECIE KOMAŃCZY

Odsłony: 3798

IMG 2404Senator Andrzej Matusiewicz odwiedził Komańczę, która w dniach 3-5 sierpnia br. świętowała 500. rocznicę swojej lokacji. Z tej okazji odbywały się w niej liczne imprezy kulturalne i sportowe. Uroczystości rozpoczęły się już w piątek 3 sierpnia od jubileuszowej Mszy św. w kościele parafialnym pw. św. Józefa, po której gospodarze gminy i zaproszeni goście przeszli do nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy.

IMG 2403Niestety, senator Matusiewicz z powodu posiedzenia Senatu RP w tym dniu nie mógł wziąć w niej udziału, dlatego w jego imieniu, a także w imieniu posła na Sejm RP Piotra Babinetza udział w niej wzięła Agnieszka Szczepańska z Biura Poselsko-Senatorskiego PiS w Sanoku. Głównym punktem sesji było jednogłośne podjęcie przez Radę Gminy, na wniosek jej przewodniczącego Witolda Jawora, uchwały o uczczeniu rocznicy 500-lecia lokacji gminy Komańcza jako wyrazu wdzięczności i hołdu dla tych, którzy na przestrzeni wieków przyczynili się do jej powstania i rozwoju.

Wójt gminy Stanisław Bielawka zaprezentował dokonania i problemy Komańczy w ostatnim ćwierćwieczu, a wcześniejszą historię, kulturę i tradycje gminy przedstawił Wojciech Wesołkin. Gratulacje i życzenia złożyli goście reprezentujący władze województwa podkarpackiego, sąsiednie jednostki samorządu (w tym także słowackie Medzilaborce), lokalne instytucje oraz podkarpackie firmy. Powinszowania przesłali również parlamentarzyści. Wszyscy podkreślali wyjątkowość gminy Komańcza, w której żywa jest wielokulturowość i wielowyznaniowość, stykają się Polska i Słowacja, Bieszczady i Beskidy, tradycja i nowoczesność, pamięć przeszłości i troska o przyszłość.

  • IMG_2402
  • IMG_2403
  • IMG_2404
  • IMG_2409
  • IMG_2410
  • IMG_2412
  • IMG_2419

Simple Image Gallery Extended