WYSTĄPIENIE W SPRAWIE OBWODNICY MIASTA SANOKA

Odsłony: 3864

obwodnica miasta sanokaDnia 25 stycznia 2011 r. został podany do wiadomości publicznej „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”, stanowiący załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr 10/2011. W zamieszczonych w nim listach zadań inwestycyjnych nie znalazła się budowa obwodnicy miasta Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka, mimo że spełnia ona wszystkie wymienione w załączniku nr 3 do tego dokumentu „kryteria wyboru do realizacji zadań polegających na budowie obejść miejscowości”.

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniem Senatora RP Andrzeja Matusiewicza dotyczącym budowy drogi obwodowej miasta Sanoka skierowanym do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Całość interwencji dostępna w załączniku.