Praca, nie obietnice

RAPORT Z TRZYLETNIEJ DZIAŁALNOŚCI POSŁA ANDRZEJA MATUSIEWICZA W SEJMIE RP VIII KADENCJI

Odsłony: 3799

Szanowni Państwo,

12 listopada br. minął trzeci rok VIII kadencji Sejmu RP. Przyniósł on szereg rozwiązań istotnych dla każdego z nas. Od początku kadencji Sejm odbył 71 posiedzeń, uchwalił 690 ustaw oraz podjął 306 uchwał. 

Przedstawiam Państwu raport z mojej trzyletniej pracy w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej  oraz działań podejmowanych przeze mnie jako posła w tym okresie.

SEJMOWI REKORDZIŚCI

Odsłony: 6291

W obecnej VIII kadencji Sejmu trzech posłów nie opuściło ani jednego sejmowego głosowania. Trzech innych 
na Sali Plenarnej do tej pory nie zabrało głosu, podczas gdy rekordzista wypowiadał się 290 razy. Kto zgłosił
najwięcej interpelacji? Kto wygłosił największą liczbę oświadczeń, a kto zgłosił najwięcej zapytań? 

POSIEDZENIE SEJMU W DNIU 16 GRUDNIA W SALI KOLUMNOWEJ

Odsłony: 6560

IMG 4906O godz. 14.30 rozpoczęło się głosowanie dotyczące Ustawy budżetowej na rok 2017. Posłowie opozycji zabierający głos nie mówili o poprawkach, tylko składali oświadczenia dotyczące wolności mediów zarzucając, że Marszałek Kuchciński wyrzuca dziennikarzy z Sejmu. Na mównicy pozostawiali gadżety papierowe z hasłami medialnymi.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński polecił pracownikowi Kancelarii Sejmu zdjęcie gadżetu z mównicy sejmowej. Pracownik wykonał to polecenie i odłożył papierową kartkę na stolik, poza mównicą. Zgłaszający kolejną poprawkę Poseł Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba przeszedł obok mównicy, podszedł do stolika, wziął papierowy gadżet z napisem „wolne media” i z powrotem położył na mównicę.

SPOTKANIE OPŁATKOWE W SEJMIE

Odsłony: 6470

KU093806W dniu 15 grudnia 2016 r. w gmachu Sejmu odbyło się spotkanie opłatkowe parlamentarzystów, pod przewodnictwem Marszałków Sejmu i Senatu z udziałem Prezydium obu Izb. Modlitwę odmówił i opłatki pobłogosławił Metropolita Warszawski Arcybiskup Kazimierz Nycz.

Marszałek Marek Kuchciński podsumowując 2016 rok, podkreślił wagę obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski: „Chrzest Polski pokazał nam wielkość przeszłości, a chrześcijańskie dziedzictwo do dzisiaj kształtuje losy kraju i naszego narodu (…)Jesteśmy w Sejmie i Senacie, żeby służyć narodowi. Niech Święta Bożego Narodzenia umocnią w nas tę świadomość”. Posłom na Sejm Marek Kuchciński życzył , aby w 2017 roku połączyła wszystkich troska o Rzeczpospolitą, o naszych rodaków i wspólne dobro.

WIĘKSZA PRZEJRZYSTOŚĆ PROCESU KARNEGO

Odsłony: 6684

kronika 4Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw zwiększa transparentność procesu karnego poprzez wzmocnienie konstytucyjnej zasady jawności rozprawy. Wprowadza zmiany w zakresie wyłączania jawności rozpraw, udziału organizacji społecznych w postępowaniu sądowym oraz obecności przedstawicieli środków masowego przekazu na posiedzeniach sądu. Nowe przepisy regulują m. in. zasady udziału organizacji społecznych w postępowaniu karnym i kwestię zwolnienia z tajemnicy lekarskiej. Ograniczony został zakres dopuszczalnych wyłączeń jawności rozprawy na podstawie przesłanki ważnego interesu prywatnego. Wprowadzono możliwość zaskarżenia postanowienia sądu w przedmiocie jawności rozprawy oraz wyłączono możliwość apriorycznej odmowy wydania zezwolenia na utrwalanie i transmisję przebiegu rozprawy przez przedstawicieli mediów.

ZMIANY W REGULACJACH DOTYCZĄCYCH IMMUNITETÓW

Odsłony: 6606

Ustawa wprowadza jednolite regulacje dotyczące trybu postępowania w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób, którym przysługuje immunitet: posłom i senatorom, generalnemu inspektorowi ochrony danych osobowych, prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, rzecznikowi praw obywatelskich i rzecznikowi praw dziecka.

ZMIANY W PROCEDURZE KARNEJ

Odsłony: 7525

Uchwalone przez Sejm kompleksowe zmiany w Kodeksie postępowania karnego przywracają obowiązujący do 30 czerwca 2015 r.  model, w którym sąd podejmuje aktywniejszą rolę w toku procesu, mając obowiązek podjęcia inicjatywy dowodowej w razie możliwości wydania wyroku rażąco niesprawiedliwego, w szczególności skutkującego skazaniem oskarżonego niewinnego, uniewinnieniem oskarżonego winnego, czy też rażącej niesprawiedliwości w zakresie samego rozstrzygnięcia o winie i karze.

NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE DOZORU ELEKTRONICZNEGO

Odsłony: 6851

W debacie przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych zadeklarowali poparcie dla projektowanej ustawy.  Poseł Andrzej Matusiewicz (PiS) zwrócił uwagę na fakt stosowania systemu dozoru elektronicznego w wielu krajach Unii Europejskiej i poinformował, że w latach 2007—2015 taką formę kary zastosowano wobec 40 tys.  skazanych, a obecnie w tym systemie odbywa karę 5 tys. osób.

ŚLUBOWANIE POSELSKIE POSŁÓW NA SEJM VIII KADENCJI

Odsłony: 6525

sejm24marca16W dniu 12 listopada 2015r., odbyła  się inauguracyjna sesja plenarna Sejmu VIII kadencji, podczas której swoje ślubowanie złożył Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. W ubiegłej kadencji Parlamentu, pan Matusiewicz sprawował  mandat Senatora RP.

W uroczystym posiedzeniu Sejmu wziął udział prezydent Andrzej Duda. Na początku wystąpienia podziękował on wyborcom, którzy - mając różne poglądy i głosując na różne ugrupowania - doprowadzili do sformowania rządu. Podkreślił, że wybory są najważniejszym elementem demokracji i że szeroki udział obywateli w wyborach umacnia demokrację.