Praca, nie obietnice

Wystąpienia

POSIEDZENIE SEJMU W DNIU 16 GRUDNIA W SALI KOLUMNOWEJ

Odsłony: 6169

IMG 4906O godz. 14.30 rozpoczęło się głosowanie dotyczące Ustawy budżetowej na rok 2017. Posłowie opozycji zabierający głos nie mówili o poprawkach, tylko składali oświadczenia dotyczące wolności mediów zarzucając, że Marszałek Kuchciński wyrzuca dziennikarzy z Sejmu. Na mównicy pozostawiali gadżety papierowe z hasłami medialnymi.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński polecił pracownikowi Kancelarii Sejmu zdjęcie gadżetu z mównicy sejmowej. Pracownik wykonał to polecenie i odłożył papierową kartkę na stolik, poza mównicą. Zgłaszający kolejną poprawkę Poseł Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba przeszedł obok mównicy, podszedł do stolika, wziął papierowy gadżet z napisem „wolne media” i z powrotem położył na mównicę.

Marszałek Sejmu przywołał go „do porządku” w trybie regulaminowym z Art.175 ust.3. Poseł Szczerba z ironią w głosie, rozpoczął swoje wystąpienie od słów: „Kochany panie Marszałku”, co nie jest również zwrotem regulaminowym. Marszałek Kuchciński ponownie stwierdził, że Poseł uniemożliwia posiedzenie obrad i podjął decyzję o wykluczeniu go z posiedzenia. Część Posłów Platformy Obywatelskiej zajęła mównicę sejmową, krzycząc: „przywróć go”, a następnie dołączyli do nich posłowie Nowoczesnej.

Marszałek Kuchciński o godz. 15.25 zarządził przerwę dziesięciominutową, aby poseł Szczerba opuścił salę. Poseł nie dostosował się do zarządzenia Marszałka i również wszedł na mównicę. Po kilkunastu minutach, Marszałek wznowił posiedzenie i przy tumulcie oraz okrzykach opozycji, udało się przegłosować dwie poprawki.

Opozycja okrzykami: „wolne media”, „Konstytucja”, zagłuszała wypowiedzi Marszałka, który ponownie ogłosił przerwę. W czasie przerwy odbyło się spotkanie Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów. Poseł Szczerba napisał odwołanie od zarządzenia Marszałka o wykluczeniu z posiedzenia w dniu 16 grudnia 2016 r. do Prezydium Sejmu. Na wniosek Prezydium Sejmu o godz. 17.30 rozpoczęło się posiedzenie Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych, w celu wydania opinii za uwzględnieniem, bądź nieuwzględnieniem odwołania Posła Szczerby. Komisja Regulaminowa po wysłuchaniu Posła, wystąpieniach członków Komisji oraz innych Posłów obecnych na posiedzeniu komisji, w większości z Platformy Obywatelskiej zaopiniowała odwołanie Posła negatywnie. Członkowie Komisji podkreślali, że wcześniejsze wystąpienia Posła Szczerby, niejednokrotnie naruszały regulamin, a wcześniej za naruszenie regulaminu Sejmu był już przez Marszałka upominany i karany karą finansową obniżenia wynagrodzenia.

Komisja Regulaminowa rozpatrzyła również wniosek Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Posła Jacka Sasina do Komisji Regulaminowej o zmianę sposobu głosowania nad Ustawą budżetową przez zblokowanie głosowania poprawek i wniosków mniejszości na podstawie Ar. 184 ust. 3 pkt 9 regulaminu Sejmu. Komisja Regulaminowa pozytywnie zaopiniowała ten wniosek, który w przeszłości przy Ustawie budżetowej również był głosowany, a wtedy zblokowano 900 poprawek w jednym wniosku.

W czasie kolejnej przerwy posłowie opozycji: PO, PSL i Nowoczesna, zajęli miejsce obok mównicy, również zajęli najbliższe otoczenia fotela Marszałka, uniemożliwiając mu swobodne dojście do fotela.

O godz. 21.00 wszyscy Posłowie obecni na tym posiedzeniu Sejmu, dostali informację za pomocą sms-ów, a dla protestujących w Sali Obrad na obu telebimach, że o godz. 21.30 posiedzenie Sejmu będzie kontynuowane w Sali Kolumnowej. Faktycznie o godz. 21.30 w Sali Kolumnowej, na specjalnie przygotowanych krzesłach zebrało się 236 Posłów, w tym wszyscy obecni z Klubu Parlamentarnego PiS, trzech z Klubu „Wolni i Solidarni” i dwoje z Kukiz'15 i dwóch Posłów niezrzeszonych. Ustawę budżetową przegłosowano 234 głosami za, przeciw było 2 posłów, nikt się nie wstrzymał. Przez cały czas było quorum posłów, wynoszące 231 osób.

Na sali byli też obecni inni posłowie, którzy mieli swobodny dostęp do zajęcia miejsc na krzesłach, ale którzy ograniczyli się tylko do fotografowania sali z tabletów i telefonów komórkowych, między innymi: Joanna Mucha (PO), Sławomir Nitras (PO), Rafał Trzaskowski (PO), Paulina Hennig – Kloska (Nowoczesna), Zbigniew Sosnowski (PSL), Marek Rząsa (PO), Zbigniew Gryglas (Nowoczesna), Michał Stasiński (Nowoczesna), Marta Golbik (Nowoczesna), Jakub Rutnicki (Nowoczesna), Andrzej Halicki (PO), Małgorzata Niemczyk (PO), Maciej Masłowski (Kukiz’15), Piotr Liroy- Marzec (Kukiz’15), Małgorzata Pępek (PO), Ryszard Wilczyński (PO), Piotr Grabiec (PO).

Całe posiedzenie Sejmu odbywające się od godz. 21.30 w Sali Kolumnowej było zgodne z Regulaminem Sejmu, który przewiduje możliwość przeniesienia obrad do innej sali na terenie Sejmu, a na podstawie Art. 188 ust.3 Regulaminu Sejmu możliwe jest również zarządzenie głosowania przez podniesienie ręki i obliczanie głosów przez posłów sekretarzy. Pierwotnie wyznaczono dziesięciu posłów sekretarzy, ale ponieważ do wykonywania obowiązków sekretarzy nie zgłosili się poseł Elżbieta Borowska (Kukiz’15) i poseł Krystian Jarubas (PSL), Marszałek Sejmu w ich miejsce w skład Komisji Skrutacyjnej powołał posłów sekretarzy Agatę Borowiec i Sylwestra Tułajewa, a pozostałych ośmioro posłów to: Piotr Babiarz, Marcin Duszek, Małgorzata Golińska, Krzysztof Kubów, Daniel Milewski, Piotr Olszówka, Łukasz Schreiber i Artur Soboń.

  • IMG_4865
  • IMG_4876
  • IMG_4906
  • IMG_4934
  • IMG_4937
  • IMG_5005
  • IMG_5038
  • IMG_5054

Simple Image Gallery Extended