Praca, nie obietnice

Wystąpienia

NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE DOZORU ELEKTRONICZNEGO

Odsłony: 6404

W debacie przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych zadeklarowali poparcie dla projektowanej ustawy.  Poseł Andrzej Matusiewicz (PiS) zwrócił uwagę na fakt stosowania systemu dozoru elektronicznego w wielu krajach Unii Europejskiej i poinformował, że w latach 2007—2015 taką formę kary zastosowano wobec 40 tys.  skazanych, a obecnie w tym systemie odbywa karę 5 tys. osób.

Posłanka Katarzyna Osos (PO) rozważała, czy projektowane zmiany nie są przedwczesne oraz potwierdziła, że dozór elektroniczny to skuteczny, efektywny i dobry sposób oddziaływania na przestępców, stanowiący jednocześnie mniejsze obciążenie dla budżetu państwa w porównaniu z pobytem skazanych w więzieniach. Nowoczesne państwo, które mądrze reaguje na zagrożenia przestępczością, powinno dysponować możliwością kontrolowania skazanego nie w zakładzie karnym, ale w jego środowisku rodzinnym i zawodowym — stwierdziła posłanka Barbara Chrobak (K’15), dodając, że skazany powinien mieć świadomość, iż dostaje szansę, że korzysta z dobrodziejstwa dozoru elektronicznego, ale warunkowo, bowiem gdy znów wejdzie na ścieżkę konfliktu z prawem, to drugiej takiej szansy nie otrzyma.

Poseł Mirosław Pampuch (N) zwrócił uwagę na walory odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego związane z niewyrywaniem przestępcy ze środowiska rodzinnego i możliwością resocjalizacji w pełnym wymiarze oraz znacząco niższe koszty wykonywania tej kary od kosztów pozostawania skazanego w zakładzie karnym. Poseł Krzysztof Paszyk (PSL) stwierdził, że w interesie społecznym leżałoby rozszerzenie możliwości udzielenia skazanemu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli orzeczono karę pozbawienia wolności do 2 lat, a nie — jak zapisano w projektowanej ustawie — do
1 roku.

Odnosząc się do debaty i pytań, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki nie wykluczył, że resort podejmie się analizy możliwości wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego do 2 lat i nie zamyka dyskusji na ten temat. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz ustawy — Kodeks karny wykonawczy prawie jednogłośnie (tylko 3 posłów wstrzymało się od głosu).  Ma ona wejść w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r.

 

W debacie przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych zadeklarowali poparcie dla projektowanej ustawy.  Poseł Andrzej Matusiewicz (PiS) zwrócił uwagę na fakt stosowania systemu dozoru elektronicznego w wielu krajach Unii Europejskiej i poinformował, że w latach 2007—2015 taką formę kary zastosowano wobec 40 tys.  skazanych, a obecnie w tym systemie odbywa karę 5 tys.  osób.

             Posłanka Katarzyna Osos (PO) rozważała, czy projektowane zmiany nie są przedwczesne oraz potwierdziła, że dozór elektroniczny to skuteczny, efektywny i dobry sposób oddziaływania na przestępców, stanowiący jednocześnie mniejsze obciążenie dla budżetu państwa w porównaniu z pobytem skazanych w więzieniach. Nowoczesne państwo, które mądrze reaguje na zagrożenia przestępczością, powinno dysponować możliwością kontrolowania skazanego nie w zakładzie karnym, ale w jego środowisku rodzinnym i zawodowym — stwierdziła posłanka Barbara Chrobak (K’15), dodając, że skazany powinien mieć świadomość, iż dostaje szansę, że korzysta z dobrodziejstwa dozoru elektronicznego, ale warunkowo, bowiem gdy znów wejdzie na ścieżkę konfliktu z prawem, to drugiej takiej szansy nie otrzyma.

             Poseł Mirosław Pampuch (N) zwrócił uwagę na walory odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego związane z niewyrywaniem przestępcy ze środowiska rodzinnego i możliwością resocjalizacji w pełnym wymiarze oraz znacząco niższe koszty wykonywania tej kary od kosztów pozostawania skazanego w zakładzie karnym. Poseł Krzysztof Paszyk (PSL) stwierdził, że w interesie społecznym leżałoby rozszerzenie możliwości udzielenia skazanemu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli orzeczono karę pozbawienia wolności do 2 lat, a nie — jak zapisano w projektowanej ustawie — do
1 roku.

            Odnosząc się do debaty i pytań, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki nie wykluczył, że resort podejmie się analizy możliwości wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego do 2 lat i nie zamyka dyskusji na ten temat. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz ustawy — Kodeks karny wykonawczy prawie jednogłośnie (tylko 3 posłów wstrzymało się od głosu).  Ma ona wejść w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r.