RAPORT Z TRZYLETNIEJ DZIAŁALNOŚCI POSŁA ANDRZEJA MATUSIEWICZA W SEJMIE RP VIII KADENCJI

Odsłony: 3425

Szanowni Państwo,

12 listopada br. minął trzeci rok VIII kadencji Sejmu RP. Przyniósł on szereg rozwiązań istotnych dla każdego z nas. Od początku kadencji Sejm odbył 71 posiedzeń, uchwalił 690 ustaw oraz podjął 306 uchwał. 

Przedstawiam Państwu raport z mojej trzyletniej pracy w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej  oraz działań podejmowanych przeze mnie jako posła w tym okresie.

Od początki kadencji w swoich biurach poselskich mieszczących się  w Przemyślu oraz Przeworsku odbyłem 76 dyżurów poselskich, podczas których przyjąłem 632 osoby. Podjąłem kilkaset interwencji  w sprawach dotyczących mieszkańców naszego regionu. Uczestniczyłem w kilkudziesięciu posiedzeniach rad gmin, miast, powiatów, sejmiku województwa, a także w wydarzeniach i uroczystościach patriotycznych, kulturalno-oświatowych, sportowych, konferencjach i spotkaniach. 

Zapraszam Państwa do zapoznania się z raportem z mojej pracy w Parlamencie, który zawiera informacje na temat przynależności do komisji sejmowych i zespołów parlamentarnych, reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym, wybrane wystąpienia podczas posiedzeń Sejmu, zestawienie najważniejszych interpelacji i podejmowanych przeze mnie interwencji, a także relację z pracy w okręgu wyborczym.