Praca, nie obietnice

SPOTKANIE Z WICEPREMIEREM MORAWIECKIM

Odsłony: 7234

03W ubiegłą środę 06.04.2016r., na Podkarpacie przybył z wizytą Wicepremier minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

Wśród wielu gości w spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, uczestniczył również Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz.

Celem spotkania była prezentacja mieszkańcom województwa "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, który wskazuje nowe kierunki działań państwa zapewniające polskiej gospodarce stabilny rozwój w przyszłości.

W samorządzie

Odsłony: 9846

W pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych w 1990r. wybrany radnym w Przemyślu i jej pierwszym przewodniczącym, którą to funkcję pełnił przez 7 lat. W latach 1990-98 delegat na Sejmik Województwa Przemyskiego I i II kadencji z Gminy Miejskiej Przemyśl.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego w latach 1998-2002 z listy Akcji Wyborczej "Solidarność". Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego 2006-10 z listy Prawa i Sprawiedliwości. Od roku 2010 radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego z listy PiS.

Delegat Sejmiku Województwa do Związku Województw RP w latach 2006-2011, członek Komisji ds. Polski Wschodniej, Komisji Monitorowania Funduszy Europejskich, członek zespołu Administracji Publicznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, zastępca członka Komitetu Regionów przy Radzie Europy w Brukseli.

Sejmik Województwa Podkarpackiego

Odsłony: 9298

W Sejmiku Województwa Podkarpackiego zabiegał razem z radnymi Andrzejem Buczkiem i Markiem Kamińskim o wybudowanie w Przemyślu nowego budynku Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. W 2009 r. oddano nowy gmach MNZP.

Przyczynił się do zdobycia pieniędzy z budżetu województwa na przebudowę dróg: Łańcut – Kańczuga, Kuźmina – Krościenko, Przemyśl – Domaradz, Jarosław – Pruchnik. Zabiegał o połączenie naszego województwa z województwem lubelskim na odcinku Prusie – Siedliska, co skróciłoby dojazd do przejścia granicznego w Hrebennem.

Wspierał dofinansowanie województwa na modernizację dróg powiatowych Radymno – Medyka, Wara – Stara Bircza, Lubaczów – Basznia Dolna, Przeworsk – Siennów.

Wspomagał dofinansowanie unijne dla Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Na adaptację nowej siedziby Muzeum Archidiecezjalnego, na renowację wieży katedralnej, modernizację Zamku Kazimierzowskiego i Twierdzy w Przemyślu. A także dla Podkarpackiej Troi w Trzcinicy i Galicyjskiego Miasteczka w Sanoku.

Zabiegał o dofinansowanie unijne dla strefy ekonomicznej w Przemyślu, budowę obwodnic Jarosławia i Przemyśla, budowę drogi Lubaczów – Budomierz, budowę łącznika pomiędzy drogą wojewódzką i autostradą przy węźle Przeworsk.

Wspierał również budowę hal sportowych z udziałem budżetu województwa w Horyńcu Zdroju, Kalnikowie, Fredropolu, Cieszanowie, Huwnikach, Kaszycach, Birczy, Dubiecku oraz  w Przemyślu przy Policealnej Szkole Medycznej.

Jako radny wojewódzki popierał wszystkie inwestycje w ramach Programu Regionalnego oraz Programu Rozwój Polski Wschodniej - tj. budowę obiektów dydaktycznych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej i wszystkich Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w województwie, a także budowę terminalu na lotnisku w Jasionce i jego modernizację, inwestycje produkcyjne w Podkarpackim Parku Technologiczno Naukowym w gminie Trzebownisko.

W stowarzyszeniach

Odsłony: 9484

Od początku działa w Stowarzyszenia Pamięci Orląt Przemyskich, które w 1989 r. wybudowało pomnik Orląt Przemyskich w Przemyślu-Zasaniu. 

Jeden z założycieli Towarzystwa Miłośników Lwowa oraz Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego Towarzystwa Akademii Przemyskiej, które przyczyniło się do powstania Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Założyciel Przemyskiego Towarzystwo Narciarskiego, które pomogło w budowie wyciągu narciarskiego w Przemyślu.

Współzałożyciel Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, które prowadzo obecnie Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Krośnie, przedszkole w Przemyślu, świetlice dla dzieci w Przemyślu i Jarosławiu.

Wchodzi w skład zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

Przewodniczący komisji rewizyjnej KS Czuwaj, które wspiera przydział środków unijnych na modernizację kompleksu sportowego Czuwaj w Przemyślu.

Jeden z założycieli Towarzystwa Miłośników Sztuk Pięknych.

W partiach

Odsłony: 8046

Od 1993 r. do 2005 r. w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym, przez 10 lat prezes Koła Miejskiego w Przemyślu.

Przez 4 lata wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Jarosławsko-Krośnieńskiego, 6 lat członek Zarządu Regionu Podkarpackiego.

Wielokrotny delegat na Zjazdy ZChN. Od 2005 r. należy Prawa i Sprawiedliwości.

Od 4 lat w Zarządzie Okręgowym PiS Krosno – Przemyśl, a od 2009 r. jest prezesem Komitetu Miejskiego PiS w Przemyślu.