Praca, nie obietnice

KOMISJE SENACKIE

Odsłony: 15597

wej senatSenator RP Andrzej Matusiewicz jest członkiem Komisji senackich:

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  (funkcja zastępcy Przewodniczącego Komisji),

Komisji Ustawodawczej.

 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Przedmiotem działania komisji są: organizacja i funkcjonowanie struktur samorządu terytorialnego, rozwój regionalny, finanse samorządu terytorialnego, gospodarka mieniem komunalnym, funkcjonowanie organów administracji państwowej.

Komisja Ustawodawcza

Przedmiotem działania komisji są: ogólna problematyka legislacyjna i spójności prawa, rozpatrywanie zmian Konstytucji, regulacji kodeksowych, inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych Senatu, analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i podejmowanie działań ustawodawczych mających na celu wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego.