Praca, nie obietnice

GRUPY BILATERALNE

Odsłony: 15815

budynek SenatuSenator RP Andrzej Matusiewicz jest członkiem Parlamentarnych Grup Bilateralnych:

  1. Grupa Bilateralna Polsko-Ukraińska,
  2. Grupa Bilateralna Polsko-Litewska,
  3. Grupa Bilateralna Polsko-Węgierska.


Grupy bilateralne

Grupy parlamentarne (zwane także grupami bilateralnymi lub grupami przyjaźni) – powstające w ramach Narodowej Grupy Unii Międzyparlamentarnej grupy partnerskie ds. współpracy pomiędzy poszczególnymi parlamentami narodowymi. Zazwyczaj tworzone są wspólne grupy skupiające posłów i senatorów, choć w niektórych kadencjach powstawały osobne grupy senackie współpracujące wyłącznie z senatami innych krajów. Do utworzenia grupy konieczne jest zgłoszenie gotowości uczestnictwa co najmniej 5 posłów i senatorów oraz zgoda Marszałka i przewodniczącego Zarządu PGUM. W wielu parlamentach nie ma zwyczaju tworzenia grup zorientowanych na współpracę dwustronną. W takich wypadkach kontakty są utrudnione. Polsko-Ukraińska i Polsko-Litewska grupy parlamentarne istnieją niezależnie od dwustronnych zgromadzeń parlamentarnych.