USTAWA O OKRĘGACH SĄDOWYCH SĄDÓW POWSZECHNYCH

Odsłony: 3607

senat mlotekData wydarzenia: 6 czerwca (czwartek) 2013 roku

Senat RP w dniu 6 czerwca 2013 roku głosami senatorów z Platformy Obywatelskiej (52 senatorów za odrzuceniem) przy 30 głosach przeciwko (PiS) i 2 wstrzymujących się odrzucił ustawę z dnia 10 maja 2013 roku o okręgach sądowych sądów powszechnych.

Był to obywatelski projekt ustawy. Głównym celem ustawy było wprowadzenie regulacji, na podstawie której sądy, ośrodki zamiejscowe i wydziały zamiejscowe sądów były tworzone oraz znoszone w drodze ustawy i w ten sam sposób ustalana byłaby ich właściwość miejscowa.

W dotychczasowym stanie prawnym powyższe kwestie były regulowane rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.