Praca, nie obietnice

26. POSIEDZENIE SENATU RP

Odsłony: 3187

foto senat 31 01 2013Senat na posiedzeniu 30 stycznia 2013 roku rozpatrzył cztery ustawy i nie wprowadził do nich poprawek. Izba nie wprowadziła zmian między innymi do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej celem  jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających gminom racjonalną i elastyczną politykę w zakresie ustalania opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowania tymi odpadami.

Wprowadza ona  m.in. możliwość finansowania przez gminy - z opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - wyposażania nieruchomości w pojemniki, a także worki do zbierania odpadów komunalnych, oraz utrzymywania ich w należytym stanie. Ustawa umożliwia też gminom dokonanie wyboru różnych metod ustalania opłat dla poszczególnych części ich obszaru (np. części wyposażonej w wodociągi - według zużycia wody, natomiast pozostałego obszaru - według innej metody). 

Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają jedynie na wybór jednolitej metody na całym obszarze gminy. Uregulowanie takie spotkało się z krytyką ze strony samorządów, które oceniają je jako rozwiązanie nieelastyczne. Kolejny przepis nowelizowanej ustawy pozwala radzie gminy wybrać jedną z metod ustalania opłaty dla nieruchomości o charakterze mieszanym (w części zamieszkanych, w części z działalnością powodującą powstawanie odpadów komunalnych). Jedną z tych wskazanych metod jest ustalanie opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, co nie może mieć zastosowania przy prowadzeniu działalności. Nowelizacja pozwala natomiast na uwzględnienie powierzchni użytkowej lokalu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniem senatora Matusiewicza dotyczącym tzw. ustawy śmieciowej

Załączniki:
Pobierz plik (stenogram_26_POSIEDZENIE.pdf)Stenogram z 26. Posiedzenia Senatu RP[ ]54 kB