Praca, nie obietnice

SESJA RADY POWIATU LESKIEGO

Odsłony: 2786

DSC 0900W dniu 21 września bieżącego roku senator RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Leskiego. Niniejsze posiedzenie dotyczyło między innymi: udzielenia przez Zarząd Powiatu informacji na temat sytuacji szpitala powiatowego (SP ZOZ w Lesku), jak również działań władz podjętych wobec placówek oświatowych znajdujących się na terenie powiatu.

SESJA RADY MIASTA LESKA

Odsłony: 3140

DSC 0706W dniu 18 września bieżącego roku odbyła się pierwsza po wakacyjnej przerwie Sesja Rady Miasta Leska. W niniejszym posiedzeniu uczestniczył senator RP Andrzej Matusiewicz. W swoim wystąpieniu mecenas Matusiewicz przedstawił swoją biografię samorządową, jak również określił działania jakie podejmuje wypełniając mandat senatora RP.

50-LECIE OSP RUDENKA POŁĄCZONE Z OTWARCIEM DOMU LUDOWEGO ORAZ ZMODERNIZOWANEJ DROGI POWIATOWEJ

Odsłony: 2720

OSP RudenkaW dniu 8 września 2012 roku senator RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w uroczystościach odbywających się w Rudence (Gmina Olszanica), które były związane z jubileuszem 50-lecia OSP Rudenka oraz otwarciem domu ludowego jak i zmodernizowanej drogi powiatowej.

Wykonywanie funkcji strażaka ochotnika jest niewątpliwie wielkim zaszczytem. Wymaga jednak wielu poświęceń, które często odbywają się kosztem życia prywatnego. Bardzo często tradycja bycia strażakiem niezawodowym jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Na pewno należy takie działania wspierać i kultywować. Jest to piękna i szczytna idea.

XXIX DOŻYNKI ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ W LESKU

Odsłony: 3048

beznazwy2Data wydarzenia: 19 sierpnia 2012 roku

Na stadionie miejskim (Aleja Jana Pawła II) w Lesku odbyły się dożynki, w których to uczestniczył, na zaproszenie organizatorów, Senator Andrzej Matusiewicz. Bogaty program uroczystości składał się z następujących części: przyjmowania delegacji z wieńcami i chlebem z Parafii i Dekanatów Archidiecezji Przemyskiej, uroczystej Mszy Świętej  z poświęceniem wieńców dożynkowych.

AGROBIESZCZADY 2012

Odsłony: 2720

1Data wydarzenia: 28 lipiec (sobota) 2012 rok

Organizowane przez Powiat Leski, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Urząd Miasta i Gminy w Lesku targi kolejny już raz cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców oraz turystów. W ramach targów odbyło się kilka konkursów. W powyższym wydarzeniu uczestniczył również Senator RP Andrzej Matusiewicz.

SESJA RADY GMINY W CISNEJ

Odsłony: 2740

DSC 0123Data wydarzenia: 19 czerwiec (wtorek) 2012 rok

W dniu 19 czerwca senator Andrzej Matusiewicz uczestniczył w XX Sesji Rady Gminy w Cisnej. Była to sesja absolutoryjna podczas której to radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe gminy, sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 oraz udzielili absolutorium Pani Wójt - Renacie Szczepańskiej.

OBCHODY REGIONALNEGO ŚWIĘTA LASU W OLESZYCACH

Odsłony: 628

W tym roku Regionalne Święto Lasu obchodzono na terenie Nadleśnictwa Oleszce.

Uroczystości, które odbyły się w dniu 23 września br., rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Mariusza Leszczyńskiego. Po nabożeństwie poświęcono i oddano do użytku nowy obiekt kancelaryjno-szkoleniowy oraz odbyło się nadanie Szkółce Leśnej w Kolonii imienia profesora Janusza Sabora. – leśnika i wybitnego genetyka.

OBCHODY 75. ROCZNICY ŚMIERCI GEN. JÓZEFA KUSTRONIA

Odsłony: 2190

5141096804672Data wydarzenia: 16 września (wtorek) 2014 roku

16 września, jak co roku, cała społeczność szkolna Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia
w Lubaczowie podczas święta placówki uczciła pamięć swojego patrona.

W uroczystości, aby oddać hołd śp. Generałowi, do Lubaczowa przybyła m.in wnuczka generała, Pani Ewa Kustroń de Ramos. Nie zabrakło też przedstawicieli parlamentu, w tym senatora RP Andrzeja Matusiewicza.