Praca, nie obietnice

AGROBIESZCZADY 2012

Odsłony: 2512

1Data wydarzenia: 28 lipiec (sobota) 2012 rok

Organizowane przez Powiat Leski, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Urząd Miasta i Gminy w Lesku targi kolejny już raz cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców oraz turystów. W ramach targów odbyło się kilka konkursów. W powyższym wydarzeniu uczestniczył również Senator RP Andrzej Matusiewicz.

SESJA RADY GMINY W CISNEJ

Odsłony: 2567

DSC 0123Data wydarzenia: 19 czerwiec (wtorek) 2012 rok

W dniu 19 czerwca senator Andrzej Matusiewicz uczestniczył w XX Sesji Rady Gminy w Cisnej. Była to sesja absolutoryjna podczas której to radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe gminy, sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 oraz udzielili absolutorium Pani Wójt - Renacie Szczepańskiej.

OBCHODY REGIONALNEGO ŚWIĘTA LASU W OLESZYCACH

Odsłony: 450

W tym roku Regionalne Święto Lasu obchodzono na terenie Nadleśnictwa Oleszce.

Uroczystości, które odbyły się w dniu 23 września br., rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Mariusza Leszczyńskiego. Po nabożeństwie poświęcono i oddano do użytku nowy obiekt kancelaryjno-szkoleniowy oraz odbyło się nadanie Szkółce Leśnej w Kolonii imienia profesora Janusza Sabora. – leśnika i wybitnego genetyka.

OBCHODY 75. ROCZNICY ŚMIERCI GEN. JÓZEFA KUSTRONIA

Odsłony: 1997

5141096804672Data wydarzenia: 16 września (wtorek) 2014 roku

16 września, jak co roku, cała społeczność szkolna Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia
w Lubaczowie podczas święta placówki uczciła pamięć swojego patrona.

W uroczystości, aby oddać hołd śp. Generałowi, do Lubaczowa przybyła m.in wnuczka generała, Pani Ewa Kustroń de Ramos. Nie zabrakło też przedstawicieli parlamentu, w tym senatora RP Andrzeja Matusiewicza.

XLII SESJA RADY GMINY HORYNIEC ZDRÓJ

Odsłony: 2324

dscf0606DATA WYDARZENIA: 25 CZERWCA (ŚRODA) 2014 roku

W dniu 25 czerwca br. w Świetlicy gminnej odbyła się XLII Sesja Rady Gminy Horyniec Zdrój, w której na zaproszenie przewodniczącego Rady Gminy pana Grzegorza Woźnego, wziął udział senator RP Andrzej Matusiewicz. Głównym przedmiotem obrad było zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2013 oraz przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy panu Ryszardowi Urbanowi.

SESJA RADY MIASTA W OLESZYCACH

Odsłony: 2108

oleszyceData wydarzenia: 27 czerwca (piątek) 2014 roku

W dniu 27 czerwca 2014 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej w Oleszycach, w której uczestniczył senator RP Andrzej Matusiewicz. Program sesji obejmował:

CIESZANÓW – SESJA RADY MIEJSKIEJ

Odsłony: 2274

dsc 1434Data wydarzenia: 30 kwietnia (środa) 2014 roku

W dniu 30 kwietnia 2014 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej w Cieszanowie. W sesji uczestniczył również senator RP Andrzej Matusiewicz.

W swoim wystąpieniu mecenas Matusiewicz zaprezentował swoją biografię polityczną i samorządową, zasięg okręgu senackiego, przynależność do komisji. Senator Matusiewicz przedstawił również definicję senatora niezawodowego, gdyż taką funkcję pełni, jak również omówił skład personalny izby wyższej polskiego parlamentu pod względem liczby prawników.

SESJA RADY GMINY LUBACZÓW

Odsłony: 2304

dsc 1288Data wydarzenia: 28 luty (piątek) 2014 roku

Na zaproszenie przewodniczącego Rady Gminy Lubaczów Pana Romana Cozac w sesji uczestniczył senator RP Andrzej Matusiewicz. Program posiedzenia obejmował między innymi: