Praca, nie obietnice

PODKARPACKA DEBATA GOSPODARCZA „JAK POPRAWIĆ SYTUACJĘ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW NA PODKARPACIU?”

Odsłony: 2463

DSC 1413Data wydarzenia: 11 stycznia (piątek) 2013 roku

W dniu 11 stycznia bieżącego roku w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku odbyła się konferencja, organizowana przez Wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, która dotyczyła sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa podkarpackiego.

600-LECIE ZAGÓRZA

Odsłony: 2319

b7W dniu 10 listopada 2012 r. w Zagórzu odbyły się obchody 94. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 600-lecia istnienia Zagórza. W imieniu pana senatora Andrzeja Matusiewicza udział w nich wzięła Agnieszka Szczepańska z biura poselsko-senatorskiego w Sanoku. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Józefa Kasiaka w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Starym Zagórzu.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W SANOKU

Odsłony: 2433

11 11 2012 Sanok 033W dniu 11 listopada 2012 r. w Sanoku odbyły się powiatowo-gminne obchody Święta Niepodległości. W imieniu pana senatora Andrzeja Matusiewicza wzięła w nich udział Agnieszka Szczepańska z biura poselsko-senatorskiego w Sanoku. Podczas Mszy św. koncelebrowanej w intencji Ojczyzny w sanockiej Farze pod przewodnictwem ks. Feliksa Kwaśnego kazanie wygłosił ks. dziekan dr Andrzej Skiba, przytaczając myśli i uwagi ks. Piotra Skargi, pełne niepokoju i troski o los Ojczyzny, uderzająco aktualne w obecnej polskiej rzeczywistości.

50-LECIE MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ W SANOKU

Odsłony: 2373

Zdjecie0550Z okazji jubileuszu 50-lecia powstania Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku Senator Andrzej Matusiewicz wystosował list gratulacyjny na ręce Pani Dyrektor Haliny Połojko. List ten wręczyła Pani Dyrektor asystent Senatora Agnieszka Szczepańska podczas uroczystej Złotej Gali, która odbyła się w dniu 26 października 2012 r. w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku.

SESJA RADY GMINY W BUKOWSKU

Odsłony: 2358

DSC 0789W dniu 15 października bieżącego roku senator RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w Sesji Rady Gminy w Bukowsku. Podczas posiedzenia Wójt Gminy Besko Pan mgr Piotr Błażejowski, przekazał sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, jak również korzystając z obecności senatora Matusiewicza, przedstawił dokonania Władz Gminy Bukowsko jak i określił problemy jednostki.

XXX SESJI RADY GMINY KOMAŃCZA

Odsłony: 2976

DSC 0721W dniu 26 września 2012 r. senator Andrzej Matusiewicz wziął udział w XXX Sesji Rady Gminy Komańcza.

Podczas sesji Wójt Gminy Stanisław Bielawka przedstawił radnym sprawozdanie ze swej działalności w okresie od 28 czerwca br. Omówił m.in. przebieg uroczystości 500-lecia Komańczy, plany uruchomienia kamieniołomu w Komańczy-Jaworniku, wspomniał o Zlocie Szkół Prymasowskich, który odbył się w przeddzień sesji rady, oraz o lustracji zabytkowej cerkwi w Turzańsku przez przedstawicieli UNESCO. Radni poruszali temat stanu dróg gminnych – interesował ich zwłaszcza rozpoczynający się wkrótce remont drogi Zagórz-Komańcza, a także kwestię ilości i umiejscowienia przystanków autobusowych dla dzieci dojeżdżających do szkoły w Łupkowie.

SANOCKI PARK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Odsłony: 2299

sanocki parkMiasto Sanok od kilku lat realizuje program „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego”, którego celem jest ożywienie gospodarcze i społeczne centrum Sanoka oraz zwiększenie potencjału turystycznego miasta poprzez przekształcenia architektoniczno–przestrzenne.

DOŻYNKI W BESKU

Odsłony: 2708

dozynki Besko 2 09 2012 013Senator Andrzej Matusiewicz w dniu 2 września 2012 r. wziął udział w Powiatowo-Gminnych Dożynkach w Besku (powiat sanocki). Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. dziękczynną za tegoroczne plony w kościele parafialnym w Besku, której przewodniczył ks. dziekan Andrzej Skiba, proboszcz sanockiej Fary.

MUZEUM HISTORYCZNE W SANOKU- WYSTĄPIENIE I ODPOWIEDŹ

Odsłony: 2283

sanok muzeumW dniu 27 czerwca 2012 roku na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta Sanoka Pana Jana Oklejewicza Senator Andrzej Matusiewicz miał okazję uczestniczyć w Sesji Rady Miasta. Spotkania tego typu dają znakomitą okazję do tego, aby poznać specyfikę danego regionu, problemy miasta jak również plany dalszego rozwoju.

500-LECIE KOMAŃCZY

Odsłony: 2831

IMG 2404Senator Andrzej Matusiewicz odwiedził Komańczę, która w dniach 3-5 sierpnia br. świętowała 500. rocznicę swojej lokacji. Z tej okazji odbywały się w niej liczne imprezy kulturalne i sportowe. Uroczystości rozpoczęły się już w piątek 3 sierpnia od jubileuszowej Mszy św. w kościele parafialnym pw. św. Józefa, po której gospodarze gminy i zaproszeni goście przeszli do nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy.