Praca, nie obietnice

DOŻYNKI W BESKU

Odsłony: 2320

dozynki Besko 2 09 2012 013Senator Andrzej Matusiewicz w dniu 2 września 2012 r. wziął udział w Powiatowo-Gminnych Dożynkach w Besku (powiat sanocki). Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. dziękczynną za tegoroczne plony w kościele parafialnym w Besku, której przewodniczył ks. dziekan Andrzej Skiba, proboszcz sanockiej Fary.

MUZEUM HISTORYCZNE W SANOKU- WYSTĄPIENIE I ODPOWIEDŹ

Odsłony: 1959

sanok muzeumW dniu 27 czerwca 2012 roku na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta Sanoka Pana Jana Oklejewicza Senator Andrzej Matusiewicz miał okazję uczestniczyć w Sesji Rady Miasta. Spotkania tego typu dają znakomitą okazję do tego, aby poznać specyfikę danego regionu, problemy miasta jak również plany dalszego rozwoju.

500-LECIE KOMAŃCZY

Odsłony: 2480

IMG 2404Senator Andrzej Matusiewicz odwiedził Komańczę, która w dniach 3-5 sierpnia br. świętowała 500. rocznicę swojej lokacji. Z tej okazji odbywały się w niej liczne imprezy kulturalne i sportowe. Uroczystości rozpoczęły się już w piątek 3 sierpnia od jubileuszowej Mszy św. w kościele parafialnym pw. św. Józefa, po której gospodarze gminy i zaproszeni goście przeszli do nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy.

WYSTĄPIENIE W SPRAWIE OBWODNICY MIASTA SANOKA

Odsłony: 2202

obwodnica miasta sanokaDnia 25 stycznia 2011 r. został podany do wiadomości publicznej „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”, stanowiący załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr 10/2011. W zamieszczonych w nim listach zadań inwestycyjnych nie znalazła się budowa obwodnicy miasta Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka, mimo że spełnia ona wszystkie wymienione w załączniku nr 3 do tego dokumentu „kryteria wyboru do realizacji zadań polegających na budowie obejść miejscowości”.

XXIII SESJA RADY POWIATU W SANOKU

Odsłony: 2337

DSC 0108W dniu 11 czerwca 2012 r. senator Andrzej Matusiewicz wziął udział w XXIII Sesji  Rady Powiatu w Sanoku, poświęconej rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011 oraz udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Sanockiego.

SESJA RADY GMINY W TYRAWIE WOŁOSKIEJ

Odsłony: 2840

DSC 1355Data Sesji:  27 stycznia (piątek) 2012
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Tyrawie Wołoskiej

W dniu 27 stycznia (piątek) 2012 roku odbyła się Sesja Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej. W niniejszej sesji uczestniczył Senator RP Andrzej Matusiewicz, była to sesja budżetowa. Po zapoznaniu się ze specyfika problemów gminy Senator RP Andrzej Matusiewicz zadeklarował instytucjonalne wsparcie dla remontu świetlicy w Rozpuciu (Gmina Tyrawa Wołoska) jak również zostały podjęte działania mające na celu określenie możliwości dofinansowania przez Ministerstwo Sportu budowy sali gimnastycznej w Tyrawie Wołoskiej.

JUBILEUSZ 25-LECIA PRZEMYSKIEGO SAMORZĄDU.

Odsłony: 2075

25 lat sesja 19Data wydarzenia: 29-30 maja 2015 roku

W maju br. w całej Polsce odbywały się różnorodne wydarzenia związane z 25-leciem powstania odrodzonych samorządów. Także Przemyśl uczcił ten jubileusz – w ostatni majowy weekend (29 i 31b maja) samorządowcy, mieszkańcy miasta i zaproszeni goście mogli wziąć udział w panelu samorządowym w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, uroczystej sesji Rady Miejskiej, paradzie i pikniku samorządowym.

PRZEMYŚL – ROCZNICA KRAWEJ NIEDZIELI NA WOŁYNIU

Odsłony: 2248

Uroczystosc WolynData wydarzenia: 11 lipca (piątek) 2014 roku

W Przemyślu oddano cześć ofiarom zbrodni wołyńskiej, w 71. rocznicę Krwawej Niedzieli na dawnych Kresach. 11 lipca 1943 roku na Wołyniu miała miejsce kulminacja zbrodni na polskiej ludności, której dopuścili się na ukraińscy nacjonaliści z OUN-B UPA. Krwawe wydarzenia rozegrały się tego dnia w 99 miejscowościach i były początkiem rzezi wołyńskiej.