Praca, nie obietnice

WYSTĄPIENIE DO MINISTRA FINANSÓW DOTYCZĄCE LIKWIDACJI ODDZIAŁU CELNEGO W SANOKU

Odsłony: 1882

UC KrosnoProjekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których dokonywane są czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary przewiduje likwidację z dniem 1 czerwca br. Oddziału Celnego w Sanoku.

ODPOWIEDŹ FIRMY VEOLIA TRANSPORT NA WYSTĄPIENIE DOTYCZĄCE POŁĄCZEŃ AUTOBUSOWYCH RELACJI KOMAŃCZA-SANOK

Odsłony: 1870

veolia-transport-logo-160x53Data wydarzenia: 5 marca (wtorek) 2013 roku

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią otrzymaną od przedstawiciela firmy VEOLIA TRANSPORT w kwestii dotyczącej uciążliwego dla mieszkańców Gminy Komańcza - problemu skomunikowania jednostki ze stolicą powiatu, czyli Sanokiem, zwłaszcza w soboty, niedziele i święta.

UPAMIĘTNIENIE OFIAR TERRORU HITLEROWSKIEGO

Odsłony: 1871

2013-03-03 12.20.33Data wydarzenia: 3 marca (niedziela) 2013 roku

W niedzielę senator Andrzej Matusiewicz uczestniczył w uroczystych obchodach 70-lecia rozstrzelania mieszkańców wiosek z terenu gminy Kańczuga. Pod pomnikiem upamiętniającym tragiczne wydarzenia złożono wieńce oraz wiązanki.

WYSTĄPIENIE DOTYCZĄCE POŁĄCZEŃ AUTOBUSOWYCH RELACJI KOMAŃCZA-SANOK (VEOLIA TRANSPORT)

Odsłony: 1727

veolia-transport-logoData wydarzenia: 8 luty (piątek) 2013 roku

Wypełniając mandat Senatora RP, mecenas Andrzej Matusiewicz korzysta z ustawowego prawa dającego możliwość uczestnictwa w sesjach rad gmin, powiatów i województw wchodzących w skład okręgu wyborczego. Parlamentarzysta posiada zatem zarówno możliwość poznania problemów jednostek samorządu terytorialnego, jak również może podejmować działania mające na celu ich rozwój.

ZARSZYN - SESJA RADY GMINY

Odsłony: 1812

DSC 1571Data wydarzenia: 7 luty (czwartek) 2013 roku

W dniu 7 lutego br. senator RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w XXVI sesji Rady Gminy Zarszyn. Program posiedzenia obejmował między innymi:  przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, podjęcie uchwał dotyczących: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2013-2022, przejęcia od Powiatu Sanockiego wykonywania zadania publicznego w zakresie zarządzania przystankami komunikacyjnymi, powołania Samorządowej Spółdzielni Socjalnej, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zarszyn w miejscowościach Jaćmierz, Posada Jaćmierska, Bażanówka -Etap I.

ZAGÓRZ – SESJA RADY MIASTA

Odsłony: 2191

Rada zagorzData wydarzenia: 4 luty (poniedziałek) 2013 roku

W dniu 4 lutego br. senator Andrzej Matusiewicz wziął udział w XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zagórzu. Jej program obejmował m.in. rozpatrzenie projektu uchwały dot. nawiązania współpracy między gminą Zagórz i gminą Ustrzyki Dolne – jak bowiem uzasadniał Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Ernest Nowak, takie formy współpracy gmin: duopolis czy tripolis będą obecnie premiowane w perspektywie unijnej. Radni przyjęli również uchwałę w sprawie budowy sieci wodociągów w Porażu i Leskiej Górze, co oznacza decyzję o zaangażowaniu w polsko-ukraiński projekt infrastrukturalny o wartości ponad 3 mln euro, za który odpowiedzialna jest i rozliczać go w całości będzie gmina Zagórz.

SESJA RADY GMINY SANOK

Odsłony: 1894

DSC 1444Data wydarzenia: 25 stycznia (piątek) 2013 roku

Na zaproszenie Pana Tomasza Lewickiego – Przewodniczącego Rady Gminy Sanok senator RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w sesji Rady Gminy Sanok. Na powyższym posiedzeniu podejmowano bardzo ważne inicjatywy dotyczące między innymi: budżetu Gminy Sanok, podjęcia uchwały o podziale terenu gminy na stałe obwody głosowania, dostosowania prawa miejscowego do tzw. ustawy śmieciowej (Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw), uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013. 

SPOTKANIE OPŁATKOWE KOMITETU POWIATOWEGO PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W SANOKU

Odsłony: 2195

1Data wydarzenia: 13 stycznia (niedziela) 2013 roku

W dniu 13 stycznia br. w restauracji SANVIT odbyło się spotkanie opłatkowe Komitetu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Sanoku. Wzięli w nim udział członkowie i sympatycy sanockiego PiS, a także Senator RP Andrzej Matusiewicz wraz z małżonką i Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz. Przybyli również: kapelan Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

PODKARPACKA DEBATA GOSPODARCZA „JAK POPRAWIĆ SYTUACJĘ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW NA PODKARPACIU?”

Odsłony: 2015

DSC 1413Data wydarzenia: 11 stycznia (piątek) 2013 roku

W dniu 11 stycznia bieżącego roku w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku odbyła się konferencja, organizowana przez Wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, która dotyczyła sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa podkarpackiego.

600-LECIE ZAGÓRZA

Odsłony: 1886

b7W dniu 10 listopada 2012 r. w Zagórzu odbyły się obchody 94. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 600-lecia istnienia Zagórza. W imieniu pana senatora Andrzeja Matusiewicza udział w nich wzięła Agnieszka Szczepańska z biura poselsko-senatorskiego w Sanoku. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Józefa Kasiaka w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Starym Zagórzu.