Praca, nie obietnice

SESJA RADY MIASTA I GMINY SIENIAWA

Odsłony: 2315

DSCN0719W dniu 28 września bieżącego roku Senator RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w sesji Rady Miasta i Gminy Sieniawa. Sesja dotyczyła przede wszystkim zmian budżetowych, zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Sieniawa oraz informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

DOŻYNKI GMINY WIEJSKIEJ PRZEWORSK – WIEŚ STUDZIAN

Odsłony: 3398

1Data wydarzenia: 26 sierpnia 2012 roku

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy Przeworsk Pana Mieczysława Bocheńskiego oraz Wójta Gminy Pana Edwarda Pączka Senator RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w Gminnych Dożynkach odbywających się we wsi Studzian (Gmina Przeworsk). Wśród zaproszonych gości znajdowali się między innymi: Ksiądz dr Stanisław Szałankiewicz (były Dziekan Dekanatu Przeworsk I), Ksiądz Tadeusz Gramatyka (obecny Dziekan Dekanatu Przeworsk I). Natomiast lokalny samorząd reprezentował Sołtys wsi Studzian Pan Antoni Żyła.

SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Odsłony: 2442

DSCN0005W dniu 6 czerwca 2012 roku Senator Andrzej Matusiewicz na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy Zarzecze Pana Izydora Pieniążka uczestniczył w Sesji Rady Gminy Zarzecze. Obrady Sesji odbyły się w Pałacu w Zarzeczu.

Przed Sesją Senator skorzystał z propozycji Wójta i z przewodnikiem zwiedził Pałac i Muzeum im. Dzieduszyckich w Zarzeczu.

Podczas posiedzenia Sesji nastąpiło rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy po czym Rada Gminy jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Zarzecze Panu Wiesławowi Kubickiemu z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

SESJA RADY GMINY PRZEWORSK - 28 MAJA 2012

Odsłony: 2432

1W dniu 28 maja 2012 roku Senator RP Andrzej Matusiewicz na zaproszenie Wójta Gminy Przeworsk Pana Edwarda Pączki oraz Przewodniczącego Rady Gminy Przeworsk Pana Mieczysława Bocheńskiego uczestniczył w obradach Sesji Rady Gminy Przeworsk. Posiedzenie Rady Gminy dotyczyło wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012 oraz przyjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

SESJA RADY POWIATU PRZEWORSKIEGO

Odsłony: 2469

HPIM3153Data wydarzenia: 11 maj 2012 rok 

W dniu 11 maja Senator Andrzej Matusiewicz uczestniczył w Sesji Rady Powiatu Przeworskiego.  Podczas Sesji Senator Andrzej Matusiewicz omówił swoją dotychczasową pracę w Senacie oraz problematykę którą się zajmuje w komisjach senackich. Zachęcał również Radnych Powiatu Przeworskiego oraz wszystkich zaproszonych na Sesję Rady Powiatu gości do współpracy poprzez Biuro Senatorskie w Przeworsku.

SESJA RADY MIASTA W KAŃCZUDZE

Odsłony: 2327

DSC 1581Data wydarzenia: 12 marca (poniedziałek) 2012 roku

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Emila Drąga w Kańczudze Senator Andrzej Matusiewicz uczestniczył w XII Sesji. Po zapoznaniu się z planowanymi inwestycjami, jak również problemami miasta Senator wygłosił oświadczenie dotyczące działalności parlamentarnej, jak również dokonał opisu zmian zachodzących w regionie.

UROCZYSTE SPOTKANIE OPŁATKOWE ORAZ DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Odsłony: 2418

1Data i miejsce spotkania: 25 stycznia (środa) 2012, Przeworsk

25 stycznia 2012 roku Senator RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w zorganizowanym przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Przeworsku spotkaniu opłatkowym oraz obchodach Dnia Babci i Dziadka. Spotkanie umilił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku.

UROCZYSTE SPOTKANIE OPŁATKOWE W GMINIE GAĆ

Odsłony: 2757

1Data spotkania: 25 stycznia (środa) 2012 r.
Miejsce spotkania: sala narad GOK

W dniu 25 stycznia 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Gaci Senator RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w uroczystości opłatkowej. Gospodarzami tego spotkania byli Wójt Gminy Gać, Grażyna Pieniążek oraz Przewodniczący Rady Gminy Lesław Stańko.

SESJA BUDŻETOWA RADY MIASTA PRZEWORSKA

Odsłony: 2668

herb przeworskData wydarzenia: 24 stycznia (wtorek) 2012 roku
Miejsce: Urząd Miasta Przeworska

W dniu 24 stycznia 2012 roku Senator Andrzej Matusiewicz uczestniczył w sesji budżetowej Rady Miasta Przeworska. Budżet miasta po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej został przez radnych jednogłośnie przyjęty.