Praca, nie obietnice

JUBILEUSZ WŁADYSŁAWA SZULCA

Odsłony: 1715

w sz8Data wydarzenia: 25 czerwca (wtorek) 2013 roku

W dniu 25 czerwca 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 80-lecia urodzin Władysława Szulca, znanego artysty malarza i fotografa, członka Komitetu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Sanoku.

PROTEST – ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA W SANOKU

Odsłony: 1578

herb powiat sanockiSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z pismem członków Zarządu Powiatowego PiS w Sanoku skierowanym do Pana Sebastiana Niżnika - starosty sanockiego w związku z nieudzieleniem głosu senatorowi Matusiewiczowi podczas uroczystości powiatowo-miejskich w Sanoku w 222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA W SANOKU

Odsłony: 1594

herb SanokaData wydarzenia: 3 maja 2013 roku

W dniu 3 maja br. Senator Andrzej Matusiewicz zamierzał wziąć udział w uroczystościach organizowanych w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja przez Powiat Sanocki oraz Miasto i Gminę Sanok. Jednakże wobec stanowiska organizatorów, którzy odmówili Senatorowi zgody na wystąpienie podczas uroczystości, udział w jego imieniu wzięła przedstawicielka biura senatorskiego Agnieszka Szczepańska. W związku z zaistniałą sytuacją Komitet Powiatowy Prawa i Sprawiedliwości wystosował protest do głównego organizatora Święta Konstytucji 3 Maja w Sanoku Starosty Sanockiego Sebastiana Niżnika.

WYSTĄPIENIE DO MINISTRA FINANSÓW DOTYCZĄCE LIKWIDACJI ODDZIAŁU CELNEGO W SANOKU

Odsłony: 1619

UC KrosnoProjekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których dokonywane są czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary przewiduje likwidację z dniem 1 czerwca br. Oddziału Celnego w Sanoku.

ODPOWIEDŹ FIRMY VEOLIA TRANSPORT NA WYSTĄPIENIE DOTYCZĄCE POŁĄCZEŃ AUTOBUSOWYCH RELACJI KOMAŃCZA-SANOK

Odsłony: 1622

veolia-transport-logo-160x53Data wydarzenia: 5 marca (wtorek) 2013 roku

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią otrzymaną od przedstawiciela firmy VEOLIA TRANSPORT w kwestii dotyczącej uciążliwego dla mieszkańców Gminy Komańcza - problemu skomunikowania jednostki ze stolicą powiatu, czyli Sanokiem, zwłaszcza w soboty, niedziele i święta.

UPAMIĘTNIENIE OFIAR TERRORU HITLEROWSKIEGO

Odsłony: 1593

2013-03-03 12.20.33Data wydarzenia: 3 marca (niedziela) 2013 roku

W niedzielę senator Andrzej Matusiewicz uczestniczył w uroczystych obchodach 70-lecia rozstrzelania mieszkańców wiosek z terenu gminy Kańczuga. Pod pomnikiem upamiętniającym tragiczne wydarzenia złożono wieńce oraz wiązanki.

WYSTĄPIENIE DOTYCZĄCE POŁĄCZEŃ AUTOBUSOWYCH RELACJI KOMAŃCZA-SANOK (VEOLIA TRANSPORT)

Odsłony: 1500

veolia-transport-logoData wydarzenia: 8 luty (piątek) 2013 roku

Wypełniając mandat Senatora RP, mecenas Andrzej Matusiewicz korzysta z ustawowego prawa dającego możliwość uczestnictwa w sesjach rad gmin, powiatów i województw wchodzących w skład okręgu wyborczego. Parlamentarzysta posiada zatem zarówno możliwość poznania problemów jednostek samorządu terytorialnego, jak również może podejmować działania mające na celu ich rozwój.

ZARSZYN - SESJA RADY GMINY

Odsłony: 1556

DSC 1571Data wydarzenia: 7 luty (czwartek) 2013 roku

W dniu 7 lutego br. senator RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w XXVI sesji Rady Gminy Zarszyn. Program posiedzenia obejmował między innymi:  przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, podjęcie uchwał dotyczących: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2013-2022, przejęcia od Powiatu Sanockiego wykonywania zadania publicznego w zakresie zarządzania przystankami komunikacyjnymi, powołania Samorządowej Spółdzielni Socjalnej, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zarszyn w miejscowościach Jaćmierz, Posada Jaćmierska, Bażanówka -Etap I.

ZAGÓRZ – SESJA RADY MIASTA

Odsłony: 1909

Rada zagorzData wydarzenia: 4 luty (poniedziałek) 2013 roku

W dniu 4 lutego br. senator Andrzej Matusiewicz wziął udział w XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zagórzu. Jej program obejmował m.in. rozpatrzenie projektu uchwały dot. nawiązania współpracy między gminą Zagórz i gminą Ustrzyki Dolne – jak bowiem uzasadniał Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Ernest Nowak, takie formy współpracy gmin: duopolis czy tripolis będą obecnie premiowane w perspektywie unijnej. Radni przyjęli również uchwałę w sprawie budowy sieci wodociągów w Porażu i Leskiej Górze, co oznacza decyzję o zaangażowaniu w polsko-ukraiński projekt infrastrukturalny o wartości ponad 3 mln euro, za który odpowiedzialna jest i rozliczać go w całości będzie gmina Zagórz.

SESJA RADY GMINY SANOK

Odsłony: 1640

DSC 1444Data wydarzenia: 25 stycznia (piątek) 2013 roku

Na zaproszenie Pana Tomasza Lewickiego – Przewodniczącego Rady Gminy Sanok senator RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w sesji Rady Gminy Sanok. Na powyższym posiedzeniu podejmowano bardzo ważne inicjatywy dotyczące między innymi: budżetu Gminy Sanok, podjęcia uchwały o podziale terenu gminy na stałe obwody głosowania, dostosowania prawa miejscowego do tzw. ustawy śmieciowej (Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw), uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013.