Praca, nie obietnice

W Regionie

NADANIE TYTUŁU HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA SANOKA PANI KRYSTYNIE CHOWANIEC ORAZ KS. ANDRZEJOWI SKIBA

Odsłony: 1229

W dniu 5 kwietnia 2018 r. poseł Andrzej Matusiewicz uczestniczył w uroczystościach z okazji nadania ks. Andrzejowi Skiba oraz Pani Krystynie Chowaniec tytułu Honorowych Obywateli Miasta Sanoka, mających miejsce na uroczystej Sesji Rady Miasta Sanoka VII kadencji.

Ks. Andrzej Skiba urodził się w Wesołej, gdzie ukończył szkołę podstawową. W 1966 zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie. 17 czerwca 1972 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pełnił posługę kapłańską w parafii św. Marcina w Krościenku Wyżnem w latach, a następnie w parafii Trójcy Przenajświętszej w Krośnie. Parlamentarzysta pamięta, że gdy wracał do rodzinnego Krosna, wówczas bliscy zachęcali go do uczestnictwa w mszach świętych celebrowanych przez ks. Skibę, z powodu jego daru mówienia ujmujących kazań. Odbywał studia z zakresu teologii duchowości na KUL, gdzie uzyskał tytuł doktora teologii. Pracował jako wykładowca teologii duchowości i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Od 2000 roku pełni funkcję dziekana Dekanatu Sanok. Dla wielu jest przewodnikiem duchowym, który cierpliwie wysłucha, w potrzebie wspomoże, ale gdy trzeba – po ojcowsku skarci. Dba o parafię, o kościół, troszczy się o parafian. Wrażliwy na kulturę, zwłaszcza muzykę, współuczestniczy w organizacji wielu koncertów i imprez miejskich.

Ksiądz dr Andrzej Skiba, dziękując za wyróżnienie i tytuł Honorowego Obywatela wspomniał Wesołą, gdzie się urodził, wspomniał o swoim pochodzeniu, chłopskim – jak się wyraził, z którego jest dumny, cytował wiersze księdza Jana Twardowskiego, wspominał spotkanie z papieżem Janem Pawłem II.

Krystyna Chowaniec wychowała się w Czarnej, gdzie ukończyła szkołę podstawową. W trakcie studiów na kierunku historia Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie założyła drużynę harcerską. Do 1996 roku Krystyna Chowaniec sprawowała funkcję drużynowej, będąc jednocześnie komendantką hufca. Od 1997 do 2014 roku działała na poziomie chorągwi, gdzie odpowiadała za kształcenie przyszłych instruktorów. Zawodowo pracowała jako nauczycielka historii w Łętowni, Tyrawie Solnej oraz w jednej ze szkół sanockich. W latach 1996-1999 sprawowała funkcję przewodniczącej Komisji Pamięci Narodowej przy Kuratorze Oświaty w Krośnie, a w okresie 2006 -2010 pracowała w Zespole Wychowania Patriotycznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W 2013 przeszła na emeryturę. W strukturach harcerstwa była członkiem Rady Naczelnej ZHP (2009-2011), przewodniczącą Komisji do Spraw Kontaktów Zewnętrznych Rady Naczelnej ZHP (2011-2013), członkiem Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP (od grudnia 2013 – nadal), komendantem Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego (1992–2007 i od listopada 2011 – nadal). Ponadto od 2011 roku jest prezesem Stowarzyszenia Wychowawców „Eleusis”, od marca 2016 r. – prezesem Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Sanoku.

Pani Krystyna w swoich licznych działaniach kieruje się miłością i oddaniem Polsce. Dziękując za uhonorowanie powiedziała: „Nie jestem sanoczanką z urodzenia, ale Sanoka uczyli mnie i nadal uczą znakomici obywatele tego miasta. Miałam to szczęście, że mogłam poznać i wiele dowiedzieć się od bohaterów II wojny światowej, kawalerów Virtuti Militari – Jana Łożańskiego  i Zygmunta Żyłki-Żebrackiego, Damy Virtuti Militari – Danuty Przystasz oraz członków koła ŚZŻAK w Sanoku ze śp. Stanisławem Czają i obecnym prezesem honorowym Aleksandrem Romanem. Wiele zawdzięczam, ja osobiście i sanockie harcerstwo, niezwykłemu kapłanowi – Księdzu Adamowi Sudołowi.  Miłości do Sanoka uczyłam się od  księdza prałata Zdzisława Peszkowskiego, który podczas pożegnania w szpitalu w Aninie, powiedział -„przekaż moją miłość Sanokowi”.

Wśród obecnych byli również: posłowie Piotr Uruski oraz Piotr Babinetz, Wicewojewoda Podkarpacki Pani Lucyna Podhalicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pani Maria Kurowska oraz wielu innych zaproszonych gości. 


  • DSCN0364
  • DSCN0377
  • DSCN0389
  • DSCN0394
  • DSCN0398
  • DSCN0402
  • DSCN0412
  • DSCN0416

Simple Image Gallery Extended