Praca, nie obietnice

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY GAĆ

Odsłony: 214

W dniu 9 grudnia br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami Gminy Gać, które zostało zorganizowane przez Pana Krzysztofa Brożbara długoletniego działacza prawicowego. 

SPOTKANIE POSŁA Z MIESZKAŃCAMI GMIN ZARZECZE i PRZEWORSK

Odsłony: 327

W dniach 18 i 19 listopada br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz spotkał się z mieszkańcami gmin Zarzecze i Przeworsk. Pierwsze z tych spotkań miało miejsce w Zespole Pałacowo-Parkowym w Zarzeczu, zaś drugie odbyło się w Domu Kultury w Studzianie. W spotkaniach wziął także udział Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar.

OTWARCIE HALI SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W MAJDANIE SIENIAWSKIM

Odsłony: 212

W dniu 29 października br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wziął udział w uroczystym otwarciu Hali Sportowej w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Majdanie Sieniawskim. Wydarzenie zostało poprzedzone mszą świętą. Poseł wraz z Senatorem Mieczysławem Golbą, Członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjanem Kuźniarem, Wójtem Gminy Adamówka Edwardem Jarmuziewiczem, Panią Dyrektor Renatą Goch oraz Ks. Prał. Edwardem Piekło dokonał oficjalnego przecięcia wstęgi. 

UROCZYSTE OBCHODY ROKU TADEUSZA KOŚCIUSZKI W UBIESZYNIE

Odsłony: 231

W dniu 24 października br. odbyły się uroczyste obchody Roku Kościuszkowskiego zorganizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Ubieszynie. Ubieszyn to mała miejscowość położona w Gminie Tryńcza. Szkoła ta nosi imię Tadeusza Kościuszki, dlatego też obchody Roku Kościuszkowskiego w tej szkole mają szczególny wymiar. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki. Coraz więcej szkół przyjmuje imiona słynnych, polskich patriotów, którzy walczyli za naszą ojczyznę. Jest to zarówno wyrazem pamięci o nich, jak i dążenia do kształtowania postaw patriotycznych wśród młodzieży poprzez wskazywanie im na autorytety godne naśladowania. 

WYCIECZKA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ DO WARSZAWY

Odsłony: 854

DSCF5839W dniu 7 października 2016 roku Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz zorganizował wycieczkę do Warszawy mającą na celu zwiedzanie Sejmu oraz Muzeum Katyńskiego. W wyjeździe udział wzięli Laureaci i Uczestnicy Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy – 1050 rocznica Chrztu Polski. Wśród uczestników wyprawy byli uczniowie Gimnazjów z terenu całej Gminy Przeworsk oraz nauczyciele.

SESJA RADY GMINY PRZEWORSK

Odsłony: 955

W dniu 29 lipca 2016 roku odbyła się XX sesja Rady Gminy Przeworsk, w której uczestniczył Poseł na Sejm PR Andrzej Matusiewicz.

Na sesji prowadzonej przez Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Ruchałę stawiło się trzynastu na piętnastu możliwych członków Rady. Radni zajmowali się między innymi zmianami w budżecie na 2016 rok, zmiana dotyczyła otrzymanej dotacji ze środków Unii Europejskiej na modernizację drogi Nowosielce – Grzęska. Kolejnymi punktami obrad były między innymi: ustalenie dla terenu Gminy Przeworsk liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających po. 4,5% alkoholu; wprowadzenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze; ustalenie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”. Wszystkie uchwały zostały przez Radnych przyjęte.

SESJA RADY GMINY TRYŃCZA

Odsłony: 1046

DSC 0038W dniu 16 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół im. Gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej odbyła się wyjazdowa XVI Sesja Rady Gminy Tryńcza, w której uczestniczył Poseł na Sejm Andrzej Matusiewicz.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił budżet za rok 2015. Zaprezentowano także zrealizowane inwestycje między innymi z Funduszu Sołeckiego oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Podsumowano działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wiejskiego Domu Kultury i Biblioteki Gminnej. Przedstawiono wydarzenia kulturalne organizowane przez Trynieckie Centrum Kultury.

POWIATOWY KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ "1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI" – ROZSTRZYGNIĘTY!

Odsłony: 1020

11We wtorek, 26 kwietnia Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz gościł w przeworskim gimnazjum, gdzie odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy pn.: „1050. Rocznica Chrztu Polski”. W konkursie historycznym zorganizowanym pod honorowym patronatem Posła Matusiewicza uczestniczyła młodzież gimnazjalna z powiatu przeworskiego. 80-ciu uczniów sprawdziło swoją wiedzę w tematyce chrztu Polski i jego znaczenia dla dalszych losów kraju.

TADEUSZ CIEŚLA (1919 – 1952), EDWARD CIEŚLA (1923 – 1952) – PAMIĘTAMY…

Odsłony: 1249

3713 marca 2016 r. w Bazylice Kolegiackiej pw. Ducha Świętego w Przeworsku, po 64 latach od zamordowania, oddano hołd braciom Tadeuszowi i Edwardowi Cieślom pochodzącym ze Studziana. W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści: senator Alicja Zając, Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, przedstawiciele wojewody podkarpackiego oraz samorządu województwa, przedstawiciele powiatu i okolicznych  gmin. Obecni byli również członkowie rodziny braci Cieślów wraz z Tadeuszem Pieczonką - świadkiem ich bohaterskich czynów, kombatanci, duchowni, służby mundurowe i poczty sztandarowe.