Praca, nie obietnice

W Regionie

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE GMINNEGO ZARZĄDU ZOSP RP W KRZYWCZY

Odsłony: 669

W dniu 12 kwietnia br. w Zespole Dworskim w Babicach odbyło się spotkanie Gminnego Zarządu ZOSP RP w Krzywczy wraz z członkami Komisji Rewizyjnej oraz Komendantami poszczególnych jednostek. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Wójt Gminy Krzywcza Wacław Pawłowski i Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu bryg. mgr inż. Adam Sosnowski. Posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza reprezentował asystent Arkadiusz Mazur. 

Według przekazanych informacji druhowie wykazują chęci działania i aktywnie włączają się w różnego rodzaju programy mające na celu uzyskanie środków finansowych. Zarządy wszystkich OSP otrzymały absolutorium. Frekwencja na zebraniach sprawozdawczych w Gminie wyniosła ponad 60 %. Sześć jednostek OSP jest typu „S”, jedna jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Łączna ilość członków wynosi 220 osób, w tym osiem kobiet. Wszystkie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Gmina Krzywcza otrzymała 59 tys. zł z Funduszu Sprawiedliwości, dzięki któremu strażacy ochotnicy pozyskają, za pośrednictwem samorządu, nowoczesny sprzęt niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, często przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Dzięki ogólnopolskiemu programowi wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych, do jednostek w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 mln zł. Wypada zauważyć, iż dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości.

Komendant Adam Sosnowski skierował w stronę posła A. Matusiewicza słowa podziękowania za udzielane wsparcie dla przedsięwzięć podejmowanych przez OSP z terenu Powiatu Przemyskiego. Parlamentarzysta rozumiejąc ich znaczenie dla bezpieczeństwa bardzo często wyraża aprobatę dla różnych inicjatyw.