Praca, nie obietnice

W Regionie

LI SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Odsłony: 817

W dniu 26 marca br. poseł A. Matusiewicz uczestniczył w LI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Na sesji podjęto intencyjną uchwałę w sprawie deklaracji przekazania do wspólnego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzenia i finansowania Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.      

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu będzie współprowadzone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Podkarpackim, która określi zasady prowadzenia wspólnej instytucji kultury, w szczególności: 

1) okres, na który umowa zostanie zawarta, 
2) wysokość środków wnoszonych przez każdą z stron niezbędnych do prowadzenia działalności przez tą instytucję,
3) wskazanie współorganizatora prowadzącego rejestr tej instytucji, 
4) uprawnienia stron odnośnie treści statutu, powoływania dyrektora, likwidacji instytucji. 

Debatowano również na temat jakości powietrza w województwie podkarpackim. Z informacji przekazanej dla Sejmiku Województwa Podkarpackiego wynika, że stopień zanieczyszczenia powietrza w województwie podkarpackim w stosunku do innych rejonów Polski jest stosunkowo niski. Głównym problemem zurbanizowanej i uprzemysłowionej części obszaru województwa są tereny gdzie występują przekroczenia wartości dopuszczalnych pyłów i benzo(a)pirenu.

Na ich wysokie stężenia wpływają oprócz źródeł lokalnych, do których zaliczamy kotły w budynkach mieszkalnych, transport i przemysł, także przepływy zanieczyszczeń z sąsiednich krajów i województw. 
    

  • IMG_1385
  • IMG_1389
  • IMG_1391

Simple Image Gallery Extended