Praca, nie obietnice

W Regionie

KONFERENCJA POŚWIĘCONA DZIAŁANIU PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W KRASICZYNIE

Odsłony: 936

W dniu 8 marca br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w konferencji  poświęconej funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Pracy, która odbyła się w Krasiczynie.

Tematem przewodnim wydarzenia było zasygnalizowanie rosnącej liczby zadań powierzonych Państwowej Inspekcji Pracy, których z każdą kolejną nowelizacją ustawy przybywa. Przy malejącej liczbie inspektorów skontrolowanie 700 tys. podmiotów na rzecz których świadczona jest praca zajmuje blisko 10 lat. Działanie Państwowej Inspekcji Pracy wpływa na poczucie bezpieczeństwa pracowników, ale również daje komfort pracodawców, którzy zaczynają dostrzegać pozytywne aspekty pracownika wypoczętego, niezestresowanego, świadczącego pracę w warunkach spełniających odpowiednie normy. Tezę tę potwierdził Józef Jodłowski Starosta Powiatu Rzeszowskiego. 

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Pracy należy m.in:

  • nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, a w szczególności: przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych, oraz inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym.
  • kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy projektowaniu budowy, przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn i innych urządzeń technicznych oraz technologii,
  • nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy konstruowaniu i produkcji maszyn, urządzeń oraz narzędzi pracy,


Działania kontrolno-nadzorcze PIP skoncentrowane są przede wszystkim w branżach i zakładach pracy, w których występuje zdiagnozowany wcześniej zły stan ochrony pracy.

Poseł powiedział „ Nie mogłem się tutaj nie pojawić, ze względu na fakt, że jestem mieszkańcem Gminy Krasiczyn i posłem z tego okręgu. Wyznaje zasadę, iż dzień bez promocji swojej miejscowości to dzień stracony (…). To przedstawienie kompetencji i zadań PiP nie powiem, że szokuje, ale widać ich wzrost z każdą kolejną nowelizacją. Widać również kurczenie się kadry pracowniczej  z 1700 do ponad 1500 pracowników. Zadań przebywa, choćby od 1 marca w związku z ustawą ograniczającą  handel w niedziele. Zasadnym jest pytanie o godziwość wynagrodzenia w Państwowej Inspekcji Pracy. W swojej działalności adwokackiej niejednokrotnie powiadamiałem Inspekcję, ze względu na różne naruszenia jeżeli chodzi o czas pracy kobiet w ciąży, czy czas pracy dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Mogę wystąpić do kierownictwa naszego klubu w sprawie liczby zatrudnionych inspektorów. Składacie Państwo co roku  sprawozdanie z działalności, jak są jakieś wnioski to nie ma reakcji polegającej na zwiększeniu liczby pracowników Inspekcji. Życzę Wam powodzenia w dalszej pracy polegającej na służbie Państwu”.  

Byli obecni: Wiesław Łyszczek Główny Inspektor Pracy, Piotr Pilch Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Jerzy Cypryś Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Dariusz Iwaneczko Dyrektor rzeszowskiego oddziału IPN, Barbara Kiełt p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie i wielu innych zaproszonych gości. 

  • DSCN0177
  • DSCN0200
  • DSCN0203
  • DSCN0207
  • DSCN0221

Simple Image Gallery Extended