Praca, nie obietnice

W Regionie

75 ROCZNICA PACYFIKACJI KASZYC

Odsłony: 808

W dniu 7 marca 2018 r. poseł Andrzej Matusiewicz uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 75 rocznicę pacyfikacji Kaszyc. 

Pamiętnego dnia, 7 marca 1943 roku, do wsi wkroczyła niemiecko-ukraińska ekspedycja, która w ciągu kilku godzin dokonała mordu na 136 jej mieszkańcach. Tego dnia  miała miejsce największa pacyfikacja w czasie II wojny światowej na terenie obecnego województwa podkarpackiego. Był to odwet za działania partyzantów działających na tym terenie, którzy przeprowadzili wiele udanych akcji.  Masakry na ludności cywilnej dokonała grupa restrykcyjna z gestapo w Jarosławiu pod dowództwem Franza Schmidta. Według świadków, w grupie tej oprócz Niemców znajdowali się też ukraińscy policjanci oraz nacjonaliści z pobliskich miejscowości. Dzień później ci sami oprawcy wymordowali mieszkańców Rokietnicy i Czelatyc, gdzie łącznie zginęło 60 osób. Odjeżdżający zbrodniarze zakazali chowania zmarłych na miejscowym cmentarzu. Dopiero na drugi dzień sołtys otrzymał  rozkaz, aby przygotować miejsce na mogiłę zbiorową, gdzie zostały złożone ciała zabitych. Na tablicy upamiętniającej to okrutne wydarzenie wyryto  napis: ,, Zginęli, bo byli Polakami”. W każdą rocznicę tragedii w Kaszycach odbywają się uroczystości upamiętniające to krwawe wydarzenie.  

W tym roku obchody rocznicy pacyfikacji wsi rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Kaszycach, odprawioną w intencji pomordowanych mieszkańców. Liturgię uświetnił występ uczniów z Gimnazjum w Drohojowie, którzy przedstawili wzruszający program artystyczny o charakterze patriotycznym. 

Po mszy świętej głos zabrali zaproszeni goście. Poseł Andrzej Matusiewicz podczas swojego wystąpienia oddał hołd wszystkim pomordowanym, jak również przypomniał kontekst historyczny tamtego tragicznego wydarzenia. Przypomniał  także postać pochodzącego z Kaszyc, wielkiego patrioty Czesława Mączyńskiego. Parlamentarzysta podziękował  mieszkańcom Kaszyc, nauczycielom oraz uczniom za patriotyczną postawę i kultywowanie pamięci o zmarłych przodkach. 

Poseł nawiązał także do uchwalonej przez Sejm zmiany ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która wprowadza nowy typ przestępstwa polegający na przypisywaniu Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu publicznie i wbrew faktom odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie.   W ustawie wyłączona jest odpowiedzialność karna w przypadku, gdy sprawca czynu zabronionego dopuszcza się go w ramach działalności artystycznej lub naukowej. 

Zmiany dotyczą również uznania za przestępstwo propagowanie banderyzmu. Ustawa przewiduje odpowiedzialność za zaprzeczanie zbrodniom popełnionym na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów i ukraińskie formacje kolaborujące z hitlerowcami.

Dalsza część rocznicowych obchodów odbyła się na cmentarzu, gdzie mieszkańcy Kaszyc, przedstawiciele władz samorządowych oraz zaproszeni goście oddali hołd pomordowanym, składając kwiaty na zbiorowej mogile. 

W uroczystości uczestniczyło kilkaset osób. Obecni byli Starosta Przemyski Jan Pączek, Wójt Gminy Orły Bogusław Słabicki, Sekretarz Gminy Jan Janusz oraz Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Hawro, Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie Mariusz Król, radni Rady Gminy Orły, a także strażacy, nauczyciele, uczniowie pobliskich szkół, mieszkańcy wsi oraz przedstawiciele rodzin pomordowanych, w tym również naoczni świadkowie tamtych wydarzeń. Obecnie żyje coraz mniej osób, które pamiętają tamte tragiczne wydarzenia, lecz mogiła na kaszyckim cmentarzu wciąż przypomina o tej tragedii.

 • P1200854
 • P1200860
 • P1200861
 • P1200862
 • P1200879
 • P1200884
 • P1200885
 • P1200888
 • P1200891
 • P1200895
 • P1200897
 • P1200900
 • P1200902

Simple Image Gallery Extended