Praca, nie obietnice

W Regionie

BIEG TROPEM WILCZYM 2018R. W PRZEMYŚLU

Odsłony: 813

W Przemyślu zorganizowano kolejną edycję imprezy „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Bieg odbył się w ponad 280 miastach. „Tropem Wilczym” pobiegło ok. 70 tys. osób. 

Wydarzenie w Przemyślu zgromadziło 400 biegaczy. Najpierw wystartował bieg na 1963 m (odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty, Józef Franczak ps. Lalek ), a chwilę potem ruszył bieg na dystansie 6 km. 

Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wziął czynny udział w biegu, startując na dystansie 2 km. Trzeba podkreślić, że parlamentarzysta nawiązał równą walkę z młodszymi od siebie konkurentami pokazując niecodzienną siłę woli. Biuro Poselskie reprezentował również asystent Arkadiusz Mazur, który wziął udział w biegu na dystansie na 6 km, kończąc z czasem 40 minut. 

Impreza przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Wypada docenić profesjonalizm organizatorów i zaangażowanie w krzewienie postaw patriotyzmu wśród licznie zgromadzonej młodzieży. 

Poseł powiedział: „Wasza obecność jest przejawem patriotyzmu, najlepszym wyrazem oddania hołdu Żołnierzom Wyklętym, Żołnierzom Niezłomnym, którzy przez tak długi okres do 1963 roku walczyli o niepodległy byt Państwa Polskiego. Dzisiejsze wydarzenie jest również najlepszą lekcją historii, zwłaszcza że wielu z Was przybyło tutaj z rodzinami (…). Pozwolę sobie wspomnieć o nazwiskach osób pochodzących z okolic Rzeszowa, które zginęły 1 marca 1951 roku, a byli to: Józef Batory, Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej i Karol Chmiel”. 

Wymienione osoby zostały skazane na wielokrotną karę śmierci w pokazowym procesie za domniemaną współpracę z Niemcami podczas okupacji i działania przeciw komunistycznej władzy. Ów proces nie miał nic wspólnego z cywilizowanym wymiarem sprawiedliwości. 

W uzasadnieniu wyroku płk Józef Warecki, członek Najwyższego Sądu Wojskowego wskazał „ Wyrok ten, przeto powinien stanowić przestrogę dla każdego, kto ośmieliłby się podnieść rękę na Władzę Ludową w Polsce i zdobycze mas pracujących”.

Wzięli także udział: Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder i Janusz Hamryszczak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Robert Bal i wielu innych. 

 

  • 2
  • DSC_1196
  • DSC_1433

Simple Image Gallery Extended