Praca, nie obietnice

W Regionie

WIZYTA MINISTRA JAROSŁAWA GOWINA W PRZEMYŚLU

Odsłony: 799

W dniu 2 marca br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w spotkaniu z Jarosławem Gowinem, które odbyło się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

W trakcie wydarzenia dr Paweł Trefler Rektor PWSW zapoznał Wicepremiera z wizją rozwoju przemyskiej uczelni, która ma kształcić w sposób umożliwiający podjęcie satysfakcjonującej pracy zawodowej. Państwowa Wyższa Szkoła utrzymuje się w pierwszej dziesiątce rankingu „Perspektywy”. Solidna praca nie przyniosła przełożenia na wysokość otrzymywanej dotacji, gdzie głównym kryterium była liczba przyjętych studentów. Głównym atutem uczelni jest wyszkolona kadra pedagogiczna, której nazwiska są rozpoznawalne w świecie nauki, ale także w życiu publicznym. Główną zaletą Państwowej Wyższej Szkoły jest praktyczne kształcenie umożliwiające nabycie umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Aktualnie przemyska szkoła rozbudowuje profil kształcenia oferując kolejne kierunki z opcją uzyskania tytułu inżyniera lub licencjat. Władze PWSW mają ambicje utworzenia Regionalnego Centrum Projektowania Graficznego oraz rozpoczęcie kształcenia w zakresie nauk medycznych. Tworzone nowe kierunki studiów są wynikiem konsultacji z potencjalnymi pracodawcami. To bardzo ważne ponieważ stopa bezrobocia w Powiecie Przemyskim wynosi 13 %, co jest najwyższym wynikiem w województwie podkarpackim i jednym z najwyższych w Polsce. Niewątpliwie największym wyzwaniem w tej części Polski jest konieczność współpracy pomiędzy uczelnią, a władzami samorządowymi. Przykładem działań, które mogą wpłynąć na pozostanie młodych, zdolnych ludzi w Przemyślu jest budowa nowych mieszkań lub możliwość zakupienia działek budowalnych po preferencyjnych cenach. Uczelnia będzie prowadzić profesjonalny rejestr karier zawodowych absolwentów, a pracownicy PWSW wzmocnią swoje kompetencje w zakresie aktywizacji zawodowej studentów. Wyższa Szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 303 tys. złotych na realizację projektu Kompetentny Senior Ambasadorem Społeczeństwa Wiedzy. Projekt ma na celu skierować uwagę seniorów na dziedziny naukowe umożliwiające im pełne uczestnictwo w życiu publicznym i zawodowym. PWSW organizuje wiele inicjatyw skierowanych do dzieci i młodzieży na czele ze sztandarową imprezą Dniem Nauk.

M. Gowin podkreślił, że strategia odpowiedzialnego rozwoju może się powieść tylko wtedy, jeżeli rozwój polskiej gospodarki będzie oparty o odkrycia i dokonania polskich naukowców. Nie może być tak jak przez ostatnie 20 lat, że rozwijały się tylko w oparciu o patenty kupowane za granicą. Taki rozwój, jest rozwojem płytkim, jest rozwojem niezapewniającym odpowiedniego wzrostu poziomu zamożności Polaków. Rozwój szybki, dynamiczny i równocześnie dalekosiężny wymaga zbudowania pomostów pomiędzy gospodarką a nauką. Od stycznia 2018 roku przedsiębiorcy na mocy II ustawy o innowacyjności  będą mogli odliczać od podstawy opodatkowania 100 proc. wydatków przeznaczonych na badania i rozwój. Polskie uczelnie zajmują odległe miejsca w rankingach światowych: Uniwersytet Warszawski sklasyfikowano w 4 setce, natomiast Uniwersytet Jagielloński sklasyfikowano w 5 setce. Wszystkim powinno zależeć na tym, żeby skończyć z tym wstydliwym faktem. 

W spotkaniu uczestniczyli również: poseł na Sejm RP Marek Rząsa, Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder oraz Janusz Hamryszczak, Sekretarz Powiatu Przemyskiego Jerzy Góralewicz i wielu innych. 

  • DSCN0128
  • DSCN0132
  • DSCN0145
  • DSCN0152
  • DSCN0155
  • DSCN0166
  • DSCN0170

Simple Image Gallery Extended