Praca, nie obietnice

W Regionie

BLISKI LUDZIOM, BLISKI PROBLEMOM

Odsłony: 883

Poseł A. Matusiewicz w dniu 21 lutego br. złożył wizytę w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Przemyślu. Celem spotkania z dyrekcją placówki w osobach  Dyrektor Dorotą Wiech – Iwaneczko, Wicedyrektorów Wojciechem Rewer, Elżbietą Kopańską oraz Elżbietą Kopeć była chęć zapoznania się z problemami towarzyszącymi kształceniu specjalnemu. 

Głównym założeniem ośrodka jest stworzenie pozytywnej atmosfery opartej na życzliwości, empatii, zrozumieniu i pomocy w przełamywaniu barier, lęków, niewiary we własne możliwości poprzez eksponowanie mocnych stron, rozwijanie zainteresowań i talentów każdego ucznia. Wszelkie oddziaływania zmierzają do wyposażenia ucznia zarówno w wiedzę, jak i umiejętności praktyczne umożliwiające mu pełne i aktywne funkcjonowanie w środowisku społecznym na miarę jego indywidualnych możliwości.

Ośrodek posiada wyszkolonych specjalistów oraz sprzęt do: Treningu Słuchowego Tomatisa, treningu EEG Biofeedback, salę doświadczania świata, dogoterapię. Uczniowie mają do dyspozycji specjalistyczny plac zabaw, sale gimnastyczne, siłownię, boisko do Bocce.

Poseł A. Matusiewicz w swoich wypowiedziach docenia opiekunów dzieci niepełnosprawnych i podkreśla znaczenie dobrze skonstruowanego prawa dla zagwarantowania godnych warunków życia osobom zmagającym się z różnymi dysfunkcjami  i ich rodzinom. Istniejące placówki bardzo często wymagają zainteresowania ze strony parlamentarzystów i podejmowania skutecznego przez nich działania na rzecz rozwoju tego typu ośrodków. 


  • DSCN0052
  • DSCN0056
  • DSCN0061
  • DSCN0065

Simple Image Gallery Extended