Praca, nie obietnice

W Regionie

LIV SESJA RADY GMINY ORŁY

Odsłony: 768

Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz w dniu 16 lutego br. wziął udział w LIV Sesji Rady Gminy Orły. 

W trakcie sesji poseł zaprezentował zebranym radnym i sołtysom zmiany przewidziane w ustawie o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej oraz o zmianie o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o IPN przewiduje m.in.: Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonej do Porozumienia międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. poz. 367), lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok jest podawany do publicznej wiadomości

Zmiany dotyczą również uznania za przestępstwo propagowanie banderyzmu, po prostu ideologii ukraińskich nacjonalistów i innych formacji kolaborujących z III Rzeszą. Ustawa przewiduje karę do lat trzech pozbawienia wolności. Mieliśmy takie przypadki w Przemyślu, te flagi Bandery czerwono - czarne, które były honorowane w czasie ich Święta Zmarłych. Różne były zachowania studentów z PWSW. Żebyście Państwo zobaczyli jak wyglądają podręczniki,  z których dzieci uczą się historii. Są takie ikonografie o Banderze, gdzie w ogóle pominięte jest jego życie w II Rzeczypospolitej. Po roku 1989 r. była prowadzona niewłaściwa polityka względem naszych wschodnich sąsiadów. Uchwały o Ludobójstwie na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej z różnych względów nie były podejmowane.  Dzień po wizycie Bronisława Komorowskiego na Ukrainie uchwalono uprawnienia dla kombatantów upowskich. W wyniku dużej  propagandy robi się z S. Bandery bohatera, a on żył tylko dlatego, że została mu zmieniona kara śmierci na więzienie, następnie został ułaskawiony. Na drugim zjeździe OUN w listopadzie w 1942 r. podjęto uchwałę, iż Ukraina musi zostać jednonarodowym państwem i trzeba inne  narody unicestwić. W listopadzie 1942 r. jeszcze nie było Stalingradu, Niemcy szli na wschód i oni myśleli, że rzeczywiście przy pomocy Niemców powstanie ta wolna Ukraina. Taka jest prawda historyczna. Chcielibyśmy pojednania z Ukrainą na zasadach prawdy historycznej, wtedy można mówić o pojednaniu. Trzeba oddzielić nacjonalizm od narodu ukraińskiego, tego który się narodził po 1945 roku. Powinniśmy wykazywać jedność, pomimo że różnimy się w niektórych sprawach. Szef ukraińskiego IPN wzywa parlamentarzystów o podjęcie podobnej uchwały względem Polaków, którzy nazywają banderyzm zbrodnią”. 

W drugim omówionym akcie prawnym tj. ustawie o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego ustawodawca przewiduje m.in.: „Że  osobie o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220 oraz z 2017 r. poz. 1386) przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z represji za działalność, o której mowa w art. 2 i art. 3 tej ustawy”. 

W sesji uczestniczyli również: poseł Marek Rząsa oraz Mariusz Król Wicedyrektor rzeszowskiego oddziału KOWR. 

  • 20180216_113207
  • 20180216_113619

Simple Image Gallery Extended