Praca, nie obietnice

W Regionie

XXXIV SESJA RADY GMINY KRASICZYN

Odsłony: 755

W dniu 16 lutego br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w XXXIV sesji Rady Gminy Krasiczyn.  

W trakcie obrad przyjęto m.in.: sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Krasiczyn, z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasiczynie, z realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Krasiczyn oraz z realizacji gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Poseł A. Matusiewicz zaprezentował obecnym radnym i sołtysom m.in. najważniejsze zapisy nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym: „Jest zwiększenie kadencji z 4 do 5 lat od 2018 r. Czteroletnie kadencje samorządów zostały zamienione na pięcioletnie. Wójt starując w wyborach, może również wystartować w wyborach do rady gminy. Niedopuszczalne są sytuacje, że osoba startująca na wójta startuje również do rady powiatu lub sejmiku wojewódzkiego. Powyższego procederu już nie będzie, ponieważ było to powodem zamazywania preferencji wyborczych. Teraz jest zapis ustawowy, który stanowi, iż Klub Radnych może utworzyć co najmniej trzech radnych. Na początku kadencji jest taka możliwość, żeby te Kluby się określiły, czy będą wspierać wójta, czy zgłoszą fakt bycia w opozycji. Jeden z przedstawicieli  Klubów Opozycyjnych z mocy ustawy będzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Inne zmiany dotyczą Komisji Petycji, Skarg i Wniosków, dzięki którym samorządowcy powinny sygnalizować problemy, po to aby móc podejmować skuteczne interwencje legislacyjne. Przewodniczący Rady Gminy, jeżeli Kluby Radnych złożą projekt uchwały ma obowiązek dopuścić taki projekt do rozpatrzenia na posiedzeniu sesji. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają także mieszkańcy Gminy. W zależności od liczby mieszkańców wymagana jest odpowiednia ilość podpisów pod danym projektem. Przewodniczący Rady Gminy ma obowiązek dopuścić taki projekt do głosowania. Kolejne zmiany odnoszą się do procedury, która może być procedurą odwoławczą wójta, tj. Raport o stanie Gminy. Do tej pory były wnioski o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium i te wnioski były często rozstrzygane politycznie, mimo że rozstrzygnięciu powinno podlegać np. wykonanie budżetu. W niektórych gminach zdarzało się, iż wójt został odwołany i wówczas rozpoczynała się procedura referendalna o odwołanie wójta. Teraz co roku na sesji absolutoryjnej będzie rozstrzygane wotum zaufania za działalność wójta z poprzedniego roku. Na takiej sesji mają prawo zabierać głos mieszkańcy Gminy  i Przewodniczący ma obowiązek udzielić im prawa głosu, bez ograniczeń czasowych. Wszystkie sesje Rady Gminy mają być transmitowane. Do publicznej wiadomości mają zostać przekazywane imienne wykazy głosowań wszystkich radnych. Wyborcy będą mogli zapoznać się z informacją  jak głosował ich radny np. za likwidacją szkoły. Jawność głosowań jest bardzo ważna w kontekście oceny pracy radnego. Na bieżąco powinny być prowadzone videorelacje z posiedzeń”.

Zmiany w kodeksie wyborczym: Kwestia jest tego typu, że do tej pory w Polsce obowiązywał sędziowski model administracji wyborczej, od którego obecnie odchodzimy. Dotychczas komisarzami wyborczymi byli sędziowie. Ów system funkcjonuje m.in. we Włoszech. Na przykład w Niemczech i krajach Beneluksu jest model mieszany. Zmiany w tych przepisach dotyczące administracji wyborczej wprowadzają model mieszany. Na razie jest utrzymany obecny skład Państwowej Komisji Wyborczej, w który wchodzą po trzech sędziów z Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeżeli chodzi o komisarzy wyborczych, już od tych wyborów będą zmiany, trwają nabory na komisarzy. PKW ma 60 dni na ich powołanie. W Przemyślu będzie jeden komisarz wyborczy, podobnie jak w Krośnie. Sędziowie, którzy pełnią funkcję komisarzy wrócą do orzekania. W każdej Gminie będzie zatrudniony urzędnik wyborczy. Wójtowie będą musieli przyjąć takie osoby. Wynagrodzenie będzie zabezpieczone z budżetu państwa. Generalnie zabezpieczono  w budżecie środki w wysokości 370 mln złotych. Wybory odbędą się albo 4 albo 18 listopada. Będą dwie obwodowe komisje wyborcze w składzie dziewięcioosobowym, do których wejdą osoby zgłoszone przez Komitety Wyborcze. Jeżeli tych kandydatów będzie więcej to zostanie przeprowadzone losowanie. Pierwsza komisja będzie od przeprowadzenia czynności głosowania, natomiast druga od liczenia głosów. W lokalu  wyborczym  ma przebywać co najmniej 6 osób przez cały czas. Zaplanowana jest transmisja z lokalu wyborczego. Druga komisja zaczyna pracę od 21 i przystępuje do liczenia głosów. Najwięcej pracy jest oczywiście przy wyborach samorządowych, gdyż są te cztery karty do głosowania na wójta, rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego. Karty do głosowania będą różnokolorowe jak do tej pory. Przewodniczący komisji powinien pokazać kartę do głosowania wszystkim członkom komisji, którzy stwierdzają, czy głos jest ważny, czy głos jest nieważny. A to było różnie robione, dzielono się na grupy dwie, trzy osobowe, jedni liczyli na wójta, drudzy do rady powiatu itd. To będzie trwać dłużej, ale chodzi o to, żeby było transparentne. Głos ważny będzie wówczas, jeśli w miejscu do tego wyznaczonym osoba skreśli dwie przycinające się linie. Zdarzały się przypadki, gdy stwierdzono nieważność głosu jedynie z powodu niesymetrycznie skreślonego krzyżyka. Teraz jeśli będzie przecięcie linii w obrębie kratki to ten głos powinien być uznawany za ważny. Mężowie zaufania mają prawo nagrywać dostępnymi sobie środkami komunikacji przebieg głosowania. Dodatkowo mężowie zaufania mają prawo jechać z przewodniczącym i uczestniczyć w przekazaniu protokołu głosowania. 

W sesji uczestniczył również poseł Marek Rząsa. 

  • 20180216_085619
  • 20180216_090821
  • 20180216_090830

Simple Image Gallery Extended