Praca, nie obietnice

W Regionie

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY BIRCZA

Odsłony: 711

W dniu 25 listopada br. Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz spotkał się z mieszkańcami Gminy Bircza. Wydarzenie zorganizowała Pani Barbara Krajewska pełniąca funkcję Pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Bircza.

Parlamentarzysta przedstawił założenia programu wyborczego, które udało się zrealizować, w trakcie dwuletniego okresu bieżącej kadencji:

 • Utworzenie Akademii Sztuki Wojennej. Celem  działalności Akademii jest kształcenie, szkolenie i prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk społecznych związanych z bezpieczeństwem i obronnością oraz w zgodności ze sztuką wojenną. Akademia m.in. doskonali  kwalifikacje kadry oficerskiej wszystkich rodzajów sił zbrojnych RP na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących. 
 • Modernizacja Służby Więziennej. Ogólna kwota wydatków na realizację Programu w latach 2017 – 2020 wyniesie 1 502 265 tys. złotych. Zakres Programu obejmuje realizację następujących przedsięwzięć: zakup uzbrojenia, zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego, poprawę stanu technicznego infrastruktury budowlanej oraz wzmocnienie systemu motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej. Celem Programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony obywateli. Służba więzienna poprzez dotychczasowe zaniedbania wymaga dofinansowania. Problem dotyczy chociażby cel więziennych, które nie spełniają międzynarodowych wymogów. Planowana jest budowa nowych zakładów karnych również na terenie woj. podkarpackiego. 
 • Darmowe leki dla seniorów. Osobom, które ukończyły 75 lat, przyznano prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych wymienionych w wykazie ogłaszanym przez Ministra Zdrowia. Lista bezpłatnych leków i wyrobów medycznych będzie rozszerzana. 
 • Zmiany zapobiegające odbieraniu rodzicom dzieci z powodu ubóstwa. Dzięki nowym rozwiązaniom umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej, co do zasady, będzie środkiem ostatecznym stosowanym przez sąd opiekuńczy. Rozdzielenie rodziców i dzieci wyłącznie z powodu ubóstwa – wbrew woli rodziców – nie będzie możliwe. W całej Polsce było takich spraw 56 000 tys. 
 • Zakaz propagowania nazw komunistycznych. Sejm ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. wprowadził zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W Przemyślu, w czasie gdy Poseł Andrzej Matusiewicz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miasta od 1 lipca 1990 r. zmieniono nazwy wszystkich ulic, a w następnym roku usunięto Pomnik Wdzięczności Armii Sowieckiej za Wyzwolenie Przemyśla oraz Pomnik Świerczewskiego.
 • Program Rodzina 500+. Na priorytetowy program w pierwszym roku jego funkcjonowania przeznaczono 19 mld złotych, w drugim 23 mld. Przedstawiciele opozycji głośno podnosili, że realizacja programu przyniesie negatywne skutki dla kondycji finansowej państwa. Rodzina 500+ niesie ze sobą jedynie pozytywne skutki, przede wszystkim w postaci poprawy jakości życia polskich rodzin. Od stycznia do sierpnia 2017 r. przyszło na świat 272 tysięcy dzieci. To wzrost o 18,9 tys. w porównaniu z tym samym okresem 2016 roku. 
 • Przywrócenie obowiązku szkolnego dla 7 – latków. Rodzice mają wybór, czy ich dziecko rozpocznie edukację w szkole w wieku 6 czy 7 lat. Prawo i Sprawiedliwość zrealizowało postulat prawie 2 mln rodziców. Od 1 września 2016 roku 7 – latki mają obowiązek pójścia do I klasy podstawowej. O tym czy 6 – latek do niej pójdzie, decydują rodzice. 
 • Obniżenie wieku emerytalnego. Ustawą dotyczącą obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn przywrócono obywatelom wolność wyboru. Decyzję o ewentualnym pozostaniu na rynku pracy każdy powinien podjąć sam, biorąc pod uwagę np. oczekiwania, co do otrzymywanych w przyszłości świadczeń emerytalnych i stan zdrowia. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Minister E. Rafalską wniosków o przejście na emeryturę wpłynęło dotychczas 300 tysięcy.

W spotkaniu uczestniczyli: Radni Powiatu Przemyskiego Zbigniew Urban i Antoni Szałyga,  Przewodniczący Rady Gminy Bircza Wojciech Bobowski, Ks. prałat Stanisław Kot, Radni Gminy Bircza, mieszkańcy oraz lokalni działacze społeczni. 

 • DSCN00471
 • DSCN00501
 • DSCN00511

Simple Image Gallery Extended