Praca, nie obietnice

W Regionie

UROCZYSTOŚCI BARBÓRKOWE PGNiG W PRZEMYŚLU

Odsłony: 758

Poseł Andrzej Matusiewicz wziął udział w Uroczystościach Barbórkowych Oddziału Geologii i Eksploatacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., które odbyły się 27 listopada br. w Przemyślu. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego Arcybiskupa Adama Szala, po której uczestnicy obchodów w korowodzie prowadzonym przez orkiestrę górniczą przemaszerowali do Zamku Kazimierzowskiego, gdzie odbyła się Akademia Barbórkowa.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zatrudnia około 25 tysięcy pracowników w całej Polsce. Oddział Geologii i Eksploatacji powstał we wrześniu w 2012 w celu konsolidacji i optymalizacji procesów poszukiwawczych i eksploatacyjnych. Celem Oddziału jest pełnienie roli centrum kompetencyjnego z zakresu geologii poszukiwawczej, prac geologicznych i eksploatacji złóż.

Prezes PGNiG Piotr Woźniak, podkreślił, że Podkarpacie w ciągu najbliższych lat będzie terenem największych inwestycji  spółki. Mają tutaj być wykorzystywane najnowocześniejsze technologie w poszukiwaniu i odkrywaniu nowych złóż ropy i gazu. Podkreślił, że przyjechał na Barbórkę do Przemyśla, gdyż właśnie tutaj znajdują się największe złoża gazu ziemnego w Polsce. W ostatnim czasie w tym rejonie dokonano ok. 500 odwiertów. Zapowiedział także kontynuację ważnych prac na Podkarpaciu, a wykonane w tym regionie odwierty potwierdzają szansę na sukces. Poszukiwania zaplanowane są na dwa lata. Cel PGNiG to odkrywanie i eksploatacja nowych złóż, które teraz w przypadku gazu pokrywają jedną trzecią zapotrzebowania. 

Uczestniczący w uroczystościach Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wyraził opinię, że Barbórka w Przemyślu jest nie tylko formą uszanowania pracy górników, ale także przypomnieniem górniczego dziedzictwa Podkarpacia związanego z wydobyciem nafty i gazu. PGNiG jest przedsiębiorstwem o znaczeniu strategicznym dla Polski, jest bowiem jednym z podmiotów zapewniających bezpieczeństwo energetyczne.

Poseł Andrzej Matusiewicz, przemawiając do górników zaznaczył, że PGNiG jest idealnym przykładem sprawnie zarządzanego przedsiębiorstwa, systematycznie zwiększającego zyski i troszczącego się o środowisko naturalne, co jest możliwe dzięki korzystaniu z innowacyjnych rozwiązań  oraz sięganiu po ambitną i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.  Wyraził swoje uznanie dla trudu pracowników zatrudnionych w przemyśle wydobywczym. Górnicza profesja ma szczególny charakter, wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy i umiejętności, lecz także wyjątkowej rzetelności  oraz odpowiedzialności. 

Parlamentarzysta złożył gratulacje wszystkim pracownikom Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG oraz podziękował za trudną i odpowiedzialną  pracę. 

fot. Kancelaria Sejmu/Paweł Kula

  • KU244282
  • KU24459
  • KU244919
  • KU245332
  • KU24539
  • KU24542
  • KU2455
  • KU245532
  • KU245860
  • KU245923

Simple Image Gallery Extended