Praca, nie obietnice

W Regionie

I WSCHODNI KONGRES OŚWIATY POLONIJNEJ

Odsłony: 699

W dniach 17 - 19 listopada br. w Przemyślu odbył I Wschodni Kongres Oświaty Polonijnej, zorganizowany przez Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska". Przedsięwzięcie finansowane było ze środków Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą. 

Kongres rozpoczął się koncertem pt. „Drogi do Niepodległości” w Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu, będącym równocześnie inauguracją obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Spotkanie to adresowane było do nauczycieli języka polskiego z Ukrainy, Litwy i Białorusi, a jego celem było przedstawienie sytuacji polskiej oświaty w kontekście prawa do nauki języka polskiego i w języku polskim na Ukrainie, Litwie oraz Białorusi, a także roli nauczycieli w kształtowaniu polskiej tożsamości narodowej.

Problemy polskich szkół na wschodzie są bardzo różne, wszystkie z nich potrzebują jednak wsparcia, zarówno w zakresie inwestycji, kadry nauczycielskiej, jak i zapewnienia dostępu do podręczników. Sytuacja szkół w każdym z w/w krajów kształtuje się nieco inaczej. Zainteresowanie nauką w polskich placówkach na Ukrainie utrzymuje się na stałym poziomie. Jest tam  sześć szkół z polskim językiem wykładowym. Ostatnio wielkie emocje wzbudziła nowelizacja ustawy oświatowej i choć po kolejnych rozmowach wszystko ma zostać w dotychczasowym kształcie, to skutkiem podobnych zmian na Litwie są trwające do dziś problemy. Nauczyciele z Litwy apelują do polskiego rządu, aby wpłynął na rząd litewski, doprowadzając do powrotu j. polskiego na listę obowiązkowych przedmiotów na maturze. Na Białorusi z kolei główny problem polskich szkół to systematyczne zmniejszanie liczby uczniów, w kraju tym jest zaledwie dwie placówki publiczne z polskim językiem wykładowym, a przyczyną tego według nauczycieli z Białorusi jest niesprzyjająca sytuacja polityczna. 

We wszystkich krajach byłego Związku Radzieckiego, gdzie mieszkają Polacy coraz większą rolę odgrywają placówki niepubliczne, które prowadzone są przez organizacje i stowarzyszenia. Uczestnicy Kongresu podkreślali, aby koszt takiej nauki nie był barierą, ważne jest wsparcie z Polski. Aktualnie 90 proc. pomocy kierowanej na wschód przez Ministerstwo Edukacji Narodowej trafia do takich placówek. 

Gośćmi Kongresu byli m.in.: Prezes Związku Nauczycieli Polskich na Ukrainie Adam Chłopek, Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys, Wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi Teresa Kryszyń, Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie Józef Kwiatkowski, Prezes Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska”  Dariusz Piotr Bronisławski, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, a także przedstawiciele środowisk akademickich z Polski oraz państw – uczestników kongresu. W wydarzeniu tym uczestniczył również poseł Andrzej Matusiewicz. 

  • DSC_0048
  • DSC_0054
  • DSC_4586
  • IMG_0724
  • IMG_0730

Simple Image Gallery Extended