Praca, nie obietnice

W Regionie

NOWY SAMOCHÓD RATOWNCZO-GAŚNICZY DLA OSP STUBNO

Odsłony: 1156

W niedzielę 19 listopada 2017 r. odbyła się niezwykle ważna dla mieszkańców Stubna uroczystość poświęcenia oraz przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tutejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Stubnie, a następnie  przed budynkiem remizy,  w obecności zaproszonych gości oraz strażaków - ochotników nastąpiło poświęcenie oraz przekazanie samochodu. 

Całkowita wartość samochodu ratowniczo-gaśniczego wynosi 754 tys. złotych. Zakup ten sfinansowali: Gmina Stubno – 454 tys. zł, Komenda Główna PSP  - 195 tys. zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 70 tys. zł, ze środków ubezpieczeniowych – 40 tys. zł.

Nowy samochód marki Volvo ma na wyposażeniu m.in. zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 300 litrów, wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy, wyciągarkę elektryczną, drabinę aluminiową o długości 8 m, zestaw łączności, kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. Zastąpił on użytkowany dotychczas 35-letni samochód marki Jelcz 004. 
Zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego podniesie sprawność ratowniczą OSP i zapewni szersze możliwości systemowej współpracy w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, przyczyni się także do podniesienia poziomu bezpieczeństwa, zapobiegania zagrożeniom, jak i ograniczenia ich skutków. 

Poseł Andrzej Matusiewicz w swoim wystąpieniu pogratulował strażakom otrzymania nowego samochodu. Życzył,  aby nowy pojazd pomagał im w odpowiedzialnej pracy, był rzadko wykorzystywany w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a częściej w celach szkoleniowych i reprezentacyjnych.

Parlamentarzysta zaznaczył także, że z myślą o wzmacnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego Sejm przyjął program modernizacji służb mundurowych, w tym także straży pożarnej, którego celem jest poprawa skuteczności i sprawności działania tych formacji. Na realizację tego programu na lata 2017-2020 zaplanowano kwotę 9 mld 187 mln złotych. 

W uroczystości udział wzięli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie Daniel Dryniak, Komendant PSP w Przemyślu Adam Sosnowski, Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski, Wójt Gminy Stubno Janusz Słabicki, Przewodniczący Rady Gminy Władysław Styczyński, Komendant miejscowej OSP Tomasz Serafin, radni gminni oraz strażacy-ochotnicy. 

  • IMG_0812
  • IMG_0818
  • IMG_0822
  • IMG_0825
  • IMG_0838
  • IMG_0841
  • IMG_0843
  • IMG_0847
  • IMG_0860
  • IMG_0863

Simple Image Gallery Extended