Praca, nie obietnice

W Regionie

POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ W PRZEMYŚLU

Odsłony: 537

W budynku Starostwa Powiatowego  w dniu 2 października 2017 r.  odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Przemyślu, na którym obecny był Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. Na spotkaniu poruszano problemy towarzyszące przemyskim rolnikom. Dodatkowo zebrani mogli zapoznać się z informacjami przekazanymi przez Posła na Sejm RP Mieczysława Kasprzaka oraz przedstawicieli: KRUS, Powiatowego Lekarza Weterynarii i Pana Mariusza Grzęda Kierownika Biura Powiatowego Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Po wystąpieniach zaproszonych gości nastąpiła dyskusja.

Poseł Andrzej Matusiewicz zapoznał delegatów ze zmianami w polskim ustawodawstwie, które sukcesywnie wprowadza Prawo i Sprawiedliwość. Zwrócił uwagę przede wszystkim na:

 • Ustawę z dnia 14 kwietnia 2016 r.  o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która wprowadziła istotne ograniczenia przy obrocie gruntami rolnymi, wstrzymując sprzedaż ziemi obcokrajowcom i ograniczyła możliwości spekulowania tą ziemią przez cudzoziemców bądź podstawione „słupy”;
 • Ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, zgodnie z którą doszło do połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Rynku Rolnego. Wprowadzone zmiany mają na celu zmniejszenie liczby instytucji, ograniczenie koszów ich funkcjonowania oraz poprawę jakości obsługi beneficjentów i kontrahentów;
 • Ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności, dzięki której rolnicy mogą sprzedawać żywność wytworzoną przez siebie z własnych produktów, jej sprzedaż o  wartości do 20 tys. zł rocznie jest nieopodatkowana, a nadzór nad produkcją sprawuje Inspekcja Weterynaryjna;
 • Projekt ustawy o komornikach sądowych (Druk nr 1582 cz. 1) przewidujący m.in., że komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia albo europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, jeżeli spełniony został przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1) w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy, chyba że łączna liczba wszystkich spraw, jakie wpłynęły do kancelarii w roku poprzednim, nie przekroczyła 1000; 
  2)  wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 2500, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;
  3)  wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000;

Dodatkowo Poseł odpowiadał na pytania rolników, którzy z wielkim entuzjazmem przyjęli program dalszych reform gospodarczych. Parlamentarzysta zwrócił uwagę na fakt, że wniosek posłów PSL o odwołanie ministra rolnictwa był nieuzasadniony. 

 • DSCN0085
 • DSCN0088
 • DSCN0092

Simple Image Gallery Extended