Praca, nie obietnice

W Regionie

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY KRZYWCZA W BABICACH

Odsłony: 643

W dniu 23 września 2017 r. Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz w Babicach spotkał się z mieszkańcami Gminy Krzywcza. 

Na początku spotkania Poseł podziękował mieszkańcom za zainteresowanie i chęć pogłębienia swojej wiedzy. W dalszej części zostały omówione w sposób merytoryczny propozycje zmian w wymiarze sprawiedliwości  aprobowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Dodatkowo poruszył kwestię uzyskania rekompensaty za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta w świetle nowelizacji ustawy o szkodach łowieckich, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Poseł w sposób krytyczny odniósł się do działań Komisji Europejskiej ingerującej w wewnętrzne sprawy Polski. Próby manipulacji faktami dotyczącymi naszego kraju podejmowane przez organy Unii Europejskiej i mass media wynikają z braku akceptacji rozwoju gospodarczego i rosnącego znaczenia Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej. Polska w przekonaniu Niemiec i Francji powinna pełnić rolę drugorzędną bez możliwości wyrażania swych opinii. 

Dobra kondycja finansowa, potwierdzona rekordową nadwyżką budżetową pokazuje, że Polska ma ogromny potencjał drzemiący w przedsiębiorczym narodzie. Do osiągnięcia sukcesu wystarczy kompetentny rząd, kierujący się zasadą odpowiedzialności za 40 – milionowe państwo. 

Poseł zaapelował do mieszkańców, żeby w przyszłorocznych wyborach samorządowych przy wyborze kandydata kierowali się jego kompetencjami i kreatywnością.  Niejednokrotnie zadłużenie jednostek samorządowych  wynika z niewłaściwego zarządzania finansami. Problem dotyczy także umiejętności podejmowania trafnych decyzji przy wyborze inwestycji, które bardzo często nie przynoszą wymiernych korzyści dla społeczności wręcz wydają się bezzasadne. Na zakończenie Poseł zachęcał zebranych do włączenia się w struktury partii Prawo i Sprawiedliwość, która posiada program  spełniający oczekiwania obywateli.

     
Parlamentarzyście towarzyszyli:

  • Stanisław Bajda – Radny Województwa Podkarpackiego, pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. Radny skrytykował działania opozycji również na szczeblu samorządowym. Ponadto nakreślił bieżące wyzwania stojące przed województwem podkarpackim.
  • Mariusz Król - Wicedyrektor rzeszowskiego Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który omówił zadania ustawowe KOWR–u.
  • Arkadiusz Mazur – Asystent Posła, który przedstawił założenia Pakietu klimatycznego – energetycznego 2030 i wynikające z niego zobowiązania Polski oraz scharakteryzował sytuację prawną mikroinstalacji fotowoltaicznej w świetle przepisów budowlanych. Jako osoba wykonująca czynności w ramach Biura Interwencyjno - Prawnego zaprosił mieszkańców do skorzystania z darmowych porad prawnych udzielanych w Biurze Poselskim przy ul. Piłsudskiego 1 w Przemyślu. 


  • DSCN0172
  • DSCN0174
  • DSCN0178

Simple Image Gallery Extended