Praca, nie obietnice

W Regionie

XXX SESJA RADY GMINY KRASICZYN

Odsłony: 573

Skuteczność działania parlamentarzysty zależy od umiejętności analizowania problemów lokalnych i na ich podstawie formułowania trafnych postulatów zmian w prawie.

Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz stara się wsłuchać w głosy swych wyborców dlatego w dniu 22 września br. wziął  udział w XXX Sesji Rady Gminy Krasiczyn, w trakcie której Radni i Sołtysi mogli w bezpośredniej rozmowie z Posłem uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. 

Poseł omówił m.in.:

  • Rozwiązania wprowadzone przez ustawę z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw;
  • Założenia ustawy z dnia  15 września 2017 r. o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych;
  • Ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparciu Rolnictwa;
  • Nowelizację kodeksu wykroczeń polegającej na zmianie brzmienia art. 66 § 1, w ten sposób, że kto umyślnie, bez uzasadnienia, blokował będzie telefoniczny numer alarmowy, utrudniając lub uniemożliwiając prawidłowe funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego, podlegać będzie karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1 500 zł.


W trakcie dyskusji padły pytania dotyczące konkursu „Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020”. Gmina Krasiczyn na dzień dzisiejszy znajduje się na liście rezerwowej. Poseł oznajmił, że najprawdopodobniej odbędą się kolejne tury składania wniosków. Dodatkowo zaproponował, żeby Gmina zakupiła tabliczki z numerami domów, ułatwiając pracę służbom ratowniczym dojeżdżającym pod wskazany adres. Wyraził również aprobatę dla budowy  części chodnika przy drodze krajowej nr 28. Na zakończenie życzył Radnym owocnych obrad i złożył podziękowania za zaproszenie na Dożynki w Zalesiu.

  • DSCN0146
  • DSCN0154
  • DSCN0156
  • DSCN0158

Simple Image Gallery Extended