Praca, nie obietnice

W Regionie

OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W PRZEMYŚLU

Odsłony: 800

W dniu 25 lipca 2017 r.  w Centrum Kulturalnym w Przemyślu miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji, na której obecny był Poseł na Sejm RP mec. Andrzej Matusiewicz. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Poseł na Sejm RP Marek Rząsa, Komendant Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Prezydent Przemyśla  Robert Choma,  przedstawiciele samorządów oraz osoby ze świata biznesu.

W trakcie tegorocznych uroczystości 63 przemyskich policjantów zostało mianowanych na wyższe stopnie policyjne. Laureatom Plebiscytu „Dzielnicowy bliżej nas” wręczono okolicznościowe dyplomy oraz nagrody. Była to również okazja do wręczenia osobom zasłużonym „Pucharów dla wspierających misję przemyskiej Policji”. 

Pan Poseł Andrzej Matusiewicz na początku swojego wystąpienia odczytał list Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, który z powodu obowiązków służbowych nie mógł osobiście podziękować funkcjonariuszom za służbę i złożyć gratulacji tym wszystkim, którzy otrzymali awans. 

W dalszej części podkreślił, że Policja jako organ odpowiedzialny za realizację polityki bezpieczeństwa państwa powinna posiadać odpowiednie urządzenia organizacyjno – prawne i materiałowo – techniczne, które wpłyną na lepsze warunki pracy, a w konsekwencji dadzą gwarancję rzetelnego wykonywania obowiązków, głównie w kontekście ochrony życia i mienia jednostek. 

Dużym sukcesem Prawa i Sprawiedliwości jest ustanowiony ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. „ Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020, w ramach którego wzmocniono motywacyjny system uposażeń funkcjonariuszy, podejmowane będą inwestycje budowlane, nastąpi wymiana sprzętu transportowego, informatycznego oraz uzbrojenia. Pomysłodawcy Programu wierzą, że dzięki modernizacji zwiększy się skuteczność działań służb.

Na zakończenie pogratulował wszystkim osobom wyróżnionym oraz życzył dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy, będącej swoistym powołaniem oraz przejawem wielkiego patriotyzmu.

Na uwagę zasługują fakt, że woj. podkarpackie należy do grona najbezpieczniejszych województw. Powyższe bardzo dobrze świadczy o Policji, ale także o obywatelach kierujących się właściwymi zasadami współżycia społecznego. 

     

  • DSCN0069
  • DSCN0080
  • DSCN0090
  • DSCN0095
  • DSCN0099
  • DSCN0104

Simple Image Gallery Extended