Praca, nie obietnice

W Regionie

NADANIE IMIENIA ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W STUBNIE

Odsłony: 949

W dniu 16 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół w Stubnie miała miejsce niecodzienna uroczystość nadania imienia Królowej Jadwigi Szkole Podstawowej oraz poświęcenia i przekazania sztandaru. W uroczystościach tych uczestniczył poseł Andrzej Matusiewicz. To wyjątkowe święto rozpoczęło się od przemarszu całej społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości do kościoła parafialnego w Stubnie. Podczas uroczystej mszy, której przewodniczył Metropolita Przemyski Arcybiskup Adam Szal, został poświęcony sztandar z wizerunkiem Świętej Królowej Jadwigi, opatrzony godłem i napisem Bóg – Honor – Ojczyzna – Nauka. W czasie liturgii gimnazjaliści przyjęli także sakrament bierzmowania. Piękną oprawę mszy św. zapewniła  Salezjańska Orkiestra Dęta „Augustino” oraz chór „Vox Juventum” .

Po powrocie uroczystego orszaku do szkoły Ks. Arcybiskup poświęcił pamiątkową tablicę, a jej odsłonięcia dokonał  Wójt Gminy Stubno Janusz Słabicki, po czym w sali gimnastycznej  rozpoczęła się uroczysta akademia, zapoczątkowana powitaniem przybyłych gości przez Dyrektora Zespołu Szkół w Stubnie Daniela Zielenkiewicza. W ich obecności Przewodniczący Rady Gminy Władysław Styczyński odczytał uchwałę o nadaniu imienia Św. Jadwigi Królowej Szkole Podstawowej w Stubnie. Ważnym momentem ceremonii było wbijanie gwoździ i wpisywanie do pamiątkowej księgi osób zasłużonych dla szkoły oraz fundatorów sztandaru.

Przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego przekazali dyrektorowi szkoły sztandar, który przy dźwięku fanfar dokonał jego prezentacji, a młodzież z dumą przyjęła z jego rąk nowy symbol szkoły. 

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. 

Poseł Andrzej Matusiewicz w swoim wystąpieniu zaprezentował zebranym postać Królowej Jadwigi oraz  jej zasługi dla rozwoju polskiej nauki i kultury, a także wartości, jakie wniosła swoim życiem w historię Polski. Sprawdziła się jako królowa, polityk, opiekun młodzieży, ale przede wszystkim bardzo dobry człowiek o dużej życiowej mądrości


Zwieńczeniem całej uroczystości było przedstawienie pt. „ Jadwiga królową pokoleń”  w wykonaniu uczniów tutejszej szkoły.

W uroczystości udział wzięli także posłowie na Sejm: Marek  Rząsa, Wojciech Bakun oraz Mieczysław Kasprzak, Starosta Przemyski Jan Pączek, Przewodniczący  Rady Powiatu Przemyskiego Ryszarda Adamski, Wójt Gminy Stubno Janusz Słabicki, Wójt Gminy Medyka Marek Iwasieczko, radni Gminy Stubno, rodzice, nauczyciele, młodzież szkolna oraz licznie zebrani mieszkańcy Stubna, w których pamięci na długo pozostanie ta wyjątkowa uroczystość.

Święta Jadwiga Królowa urodziła się 18 lutego 1374 r. w Budzie, była najmłodszą córką króla Węgier i Polski Ludwika I Wielkiego i Elżbiety Bośniackiej. W dzieciństwie została przeznaczona na żonę Wilhelma Habsburga, dlatego przez pewien czas przebywała na dworze wiedeńskim. Po śmierci najstarszej siostry Katarzyny w 1379 r. powróciła na Węgry. Król Ludwik wyznaczył na tron Polski swoją córkę Marię, która jednak po śmierci ojca została wybrana przez Węgrów na tron węgierski. Wówczas Polacy zażądali od Elżbiety Bośniackiej, aby do Krakowa przybyła jej córka Jadwiga, która została ukoronowana w katedrze wawelskiej 16 października 1384 r. na króla Polski. Jadwiga zerwała zaręczyny z Wilhelmem i zgodziła się wyjść za mąż za starszego od siebie o 20 lat wielkiego księcia Litwy Jagiełłę. Jagiełło przyjął chrzest w katedrze wawelskiej 15 lutego  1386 r., a trzy dni później miał miejsce ślub Jadwigi z nowym królem Polski. Koronacja Władysława Jagiełły odbyła się 4 marca 1386 r. w katedrze wawelskiej. Jagiełło postanowił, że Litwini przyjmą wiarę katolicką. Królowa Jadwiga chcąc umocnić wiarę na Litwie zabiegała o powstanie wydziału teologicznego w Akademii Krakowskiej, co nastąpiło w roku 1397. Znana była z religijności i wielkich dzieł miłosierdzia. Obdarowywała kościoły, m.in. katedrę wawelską, fundowała szpitale i domy dla ubogich, pomagała biednym. Swoje klejnoty przekazała na utrzymanie Akademii Krakowskiej. Królowa Jadwiga zmarła 17 lipca 1399 r., w kilka dni po śmierci swojej córki.Z chwilą śmierci rozpoczął się kult Jadwigi, wierni uciekali się do niej w modlitwach i otrzymywali łaski. Jej beatyfikacji dokonał papież Jan Paweł II w Krakowie 8 czerwca 1979 r. Kanonizacja królowej Jadwigi miała miejsce także w Krakowie 8 czerwca 1997 r. Jej grób znajduje się w katedrze na Wawelu.

 • DSCN0395
 • DSCN0398
 • DSCN0399
 • DSCN0402
 • DSCN0410
 • DSCN0421
 • DSCN0425
 • DSCN0429
 • DSCN0437
 • DSCN0444
 • DSCN0455
 • DSCN0458
 • DSCN0463
 • DSCN0474
 • DSCN0484
 • DSCN0505
 • FSCN0521

Simple Image Gallery Extended