Praca, nie obietnice

W Regionie

SESJA RADY GMINY KRASICZYN

Odsłony: 933

W dniu 13 czerwca  2917  r. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz  na zaproszenie Przewodniczącej Rady Gminy Krasiczyn Ireny Dybowskiej-Ryś  uczestniczył w XXVIII sesji absolutoryjnej Rady Gminy Krasiczyn.

Wójt Gminy Krasiczyn Tadeusz Bobek przedstawił w skrócie  najważniejsze inwestycje, jakie mają być realizowane w roku bieżącym oraz przygotowane  projekty na rok 2018. Najważniejsze problemy w gminie Krasiczyn dotyczą bezpieczeństwa dróg oraz  wody. W chwili obecnej trwają prace przy budowie 300 metrowego chodnika dla pieszych w miejscowości Olszany. W innych miejscowościach gminy również brakuje chodników dla pieszych, co stanowi duże zagrożenie, szczególnie dla dzieci samodzielnie wracających ze szkoły poboczem niebezpiecznej drogi  krajowej   nr 28. Wójt Bobek zwrócił się do posła Matusiewicza o wsparcie  w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  w Rzeszowie w sprawie budowy kolejnych chodników dla pieszych. Gmina Krasiczyn od wielu lat ma problem z wodą. Za małe ciśnienie wody powoduje, że w domach w Krasiczynie, Śliwnicy, Korytnikach oraz innych miejscowościach wyżej położonych w weekend brakuje wody. W związku z tą sytuacją zaistniała potrzeba budowy nowych zbiorników wodnych i przepompowni co stanowi poważny wydatek z budżetu gminy. 

W swoim wystąpieniu poseł Matusiewicz przypomniał, w jakich Komisjach Sejmowych pracuje i przedstawił w skrócie obecnie procedowane ustawy. Parlamentarzysta poinformował o przyjęciu przez Sejm RP  rządowego projektu nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych. Reforma sądownictwa dotyczy sędziów, zakłada również przywrócenie stanowiska asesora sadowego. W całym kraju ma być zatrudnionych około 700 asesorów co pozwoli na zlikwidowanie zaległości w sądach rejonowych. Minister Sprawiedliwości będzie powoływał prezesów sądów. Kolejne zmiany dotyczą zaostrzenia przepisów dotyczących przestępstw drogowych. Surowsze  jest zagrożenie za jazdę w stanie nietrzeźwym i spowodowanie skutku śmiertelnego osoby poszkodowanej. Kary za takie przestępstwo będą wynosić od 2 do 15 lat. Poseł Matusiewicz mówił również o zmianie przepisów dotyczących przestępstwa niealimentacji. Jeżeli osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie płaci przez trzy kolejne miesiące, wówczas jest podstawa do wszczęcia postepowania. W przypadku zapłacenia alimentów w ciągu 30 dni, prokurator ma możliwość umorzyć sprawę. Przepisy są zmienione racjonalnie, aby jak najwięcej pieniędzy trafiało do osób uprawnionych od dłużników, a nie z Funduszu Alimentacyjnego. Zmianie uległy przepisy dotyczące kodeksu karnego wykonawczego. Wprowadzony ma być przymus pracy więźniów. Pozwoli to dłużnikom wypracować wynagrodzenie i w ten sposób spłacać kary. Jest koncepcja, że zakłady produkcyjne będą powstawać blisko zakładów karnych lub na ich terenie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w Przemyślu powstanie nowe więzienie, z dala od centrum miasta.

Na zakończenie poseł Matusiewicz życzył samorządowcom dalszej owocnej pracy na rzecz samorządu lokalnego. Zachęcił do korzystania z bezpłatnych porad prawnych w biurze Prawa i Sprawiedliwości Wyb. Piłsudskiego 1 oraz zaprosił na dyżury poselskie. 

 • DSCN0248
 • DSCN0249
 • DSCN0251
 • DSCN0253
 • DSCN0255
 • DSCN0256
 • DSCN0258
 • DSCN0259
 • DSCN0261
 • DSCN0262
 • DSCN0263

Simple Image Gallery Extended