Praca, nie obietnice

W Regionie

OBCHODY 70-LECIA WSI NIZINY

Odsłony: 1373

W dniu 10 czerwca 2017 r. Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w obchodach  70-lecia osadnictwa wsi Niziny.

Uroczystości rozpoczęła Masza św. w kościele parafialnym w Nizinach pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą odprawili ks. prałat Stefan Kołodziej i ks. Marek Danak.Po zakończonej Eucharystii uczestnicy przeszli pod pomnik upamiętniający przybycie 70 lat temu nowych osadników. Została odsłonięta i poświęcona nowa tablica pamiątkowa, pod którą delegacje złożyły kwiaty. Dalsze uroczystości odbyły się na stadionie sportowym. Gości powitała sołtys wsi Niziny Kazimiera Dawid,  w szczególności przybyłych na tą uroczystość przedstawicieli wsi Handzlówka, skąd pochodzili osadnicy. Jerzy Kisała przedstawił historię wsi na podstawie kronik jego ojca Stanisława Kisały od przybycia, aż do chwili obecnej. Osobom zasłużonym dla Nizin zostały wręczone odznaczenia oraz pamiątkowe statuetki.  


Poseł Matusiewicz w swoim przemówieniu podziękował mieszkańcom wsi Niziny za kultywowanie tożsamości narodowej, w poczuciu wspólnoty jaką tworzą potomkowie osiedleńców z Handzlówki. Parlamentarzysta podkreślił, jak wiele pracy włożyli pierwsi osadnicy, którzy ciężko pracowali, aby wieś mogła się rozwijać i sprawnie  funkcjonować. Poseł Matusiewicz złożył szczególne podziękowania delegacji z Handzlówki. Zaznaczył on, że bardzo istotna jest pamięć o przodkach i utrzymanie więzi rodzinnych oraz pokoleniowych.  Na zakończenie swojego wystąpienia poseł Matusiewicz jako motto dla przyszłych pokoleń przytoczył słowa jakie widnieją na tablicy upamiętniającej czyny pierwszych osadników: „Wierni Bogu i Ojczyźnie ukochali ziemię, na zgliszczach wojennych zbudowali wieś”.

W części artystycznej wystąpili: dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nizinach, Zespół Śpiewaczy z Nizin, Orkiestra Dęta przy OSP w Handzlówce oraz Orkiestra Dęta przy OPS w Walawie, Kapela Ludowa z Kaszyc oraz Zespół Warsztatów Terapii Zajęciowej z Przemyśla. 

Pierwsza nazwa tej miejscowości brzmiała Dusowce. W kronikach historycznych można napotkać zapis o pięknej drewnianej cerkwi, która istniała już w 1630 r. Wieś Dusowce zamieszkana była głównie przez ludność narodowości ukraińskiej. W 1945 r. w wyniku układu pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego, a Rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, wszyscy dotychczasowi mieszkańcy narodowości ukraińskiej zostali wysiedleni na terytorium USRR.  Opustoszała wieś została spalona przez oddziały UPA. Nowi osiedleńcy przybyli z Handzlówki w 1947 r. Ruch osadniczy zainicjowali Antoni i Stanisław Kisałowie oraz Feliks Wojnar, a po nich przybyło z Handzlówki 67 rodzin. Mieszkańcy wykazali się gospodarnością, odwagą i determinacją w  dążeniu do celu, jakim było zagospodarowanie tego miejsca i utworzenie wsi od podstaw. W czynie społecznym już w 1950 r. wybudowano drogę, a w 1952 r. zorganizowano wiejski sąd polubowny, który rozpatrywał na miejscu spory sąsiedzkie. Szkoła podstawowa powstała w 1954 r., a w 1955 r. rozpoczęto prace elektryfikacyjne. Głównym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Wsi, natomiast w 1965 r. rozpoczęły się prace nad przeprowadzeniem przez wieś gazociągu. Od maja 1970 r. uruchomiono linię PKS, łączącą wieś z gminą Orły oraz z Przemyślem. Kolejnym wielkim przedsięwzięciem była budowa przystanku kolejowego w 1979 r. Zarządzeniem Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska wieś Dusowce została w 1977 roku przemianowana na Niziny i ta nazwa funkcjonuje do chwili obecnej. Miejscowość ze względu na swoje położenie i żyzną glebę sprzyja rozwojowi rolnictwa. W Nizinach znajdują się gospodarstwa wielkoobszarowe, w których uprawia się głównie buraki cukrowe, pszenicę, jęczmień, rzepak i kukurydzę oraz gospodarstwa specjalistyczne zajmujące się uprawą warzyw.

W uroczystościach udział uczestniczyli między innymi: Starosta Przemyski Jan Pączek, Wójt Gminy Orły Bogusław Słabicki,. Przewodnicząca Rady Gminy Orły Małgorzata Hawro, Komendant Komisariatu Policji w Żurawicy podkom. Krzysztof Walewicz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu Janusz Hołyszko, radni gminni, sołtysi, samorząd wsi Handzlówka oraz mieszkańcy Nizin.

 

 • DSCN0086
 • DSCN0087
 • DSCN0094
 • DSCN0097
 • DSCN0100
 • DSCN0107
 • DSCN0109
 • DSCN0113
 • DSCN0114
 • DSCN0117
 • DSCN0119
 • DSCN0124
 • DSCN0126
 • DSCN0127
 • DSCN0128
 • DSCN0129
 • DSCN0130
 • DSCN0131
 • DSCN0136
 • DSCN0137
 • DSCN0138
 • DSCN0142
 • DSCN0148
 • DSCN0153
 • DSCN0159
 • DSCN0162
 • DSCN0171
 • DSCN0175
 • DSCN0177
 • DSCN0184
 • DSCN0188
 • DSCN0189
 • DSCN0190
 • DSCN0198
 • DSCN0201
 • DSCN0203
 • DSCN0209
 • DSCN0229
 • DSCN0231
 • DSCN0237

Simple Image Gallery Extended