Praca, nie obietnice

W Regionie

SESJA RADY GMINY KRZYWCZA

Odsłony: 970

W dniu 30 maja 2017 r.  na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy Krzywcza Piotra Pytlowany poseł na sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w sesji Rady Gminy Krzywcza. 

Na początku sesji Wójt Gminy Krzywcza Wacław Pawłowski przedstawił informacje z działalności międzysesyjnej oraz zadania jakie są realizowane  w roku bieżącym w gminie. 

Poseł Andrzej Matusiewicz przybliżył w skrócie swoją pracę w Sejmie i wymienił komisje, których jest członkiem tj.: Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (wiceprzewodniczący), Komisja Ustawodawcza, Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach. Parlamentarzysta  omówił niektóre ustawy uchwalone w  obecnej kadencji Sejmu. Przedstawił on zmiany w Kodeksie Karnym dotyczące odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe. Efektem wprowadzenia nowych przepisów jest wpływ do budżetu państwa 11 mld zł z podatku VAT w roku 2016 r. Poseł Matusiewicz mówił również o zmianie przepisów dotyczących przestępstwa niealimentacji. Jeżeli osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie płaci przez trzy kolejne miesiące, wówczas jest podstawa do wszczęcia postepowania. W przypadku zapłacenia alimentów w ciągu 30 dni, prokurator ma możliwość umorzyć sprawę. Przepisy są zmienione racjonalnie, aby jak najwięcej pieniędzy trafiało do osób uprawnionych od dłużników, a nie z Funduszu Alimentacyjnego. Kolejne zmiany dotyczą zaostrzenia przepisów dotyczących przestępstw drogowych. Surowsze  jest zagrożenie za jazdę w stanie nietrzeźwym i spowodowanie skutku śmiertelnego osoby poszkodowanej. Kary za takie przestępstwo będą wynosić od 2 do 15 lat. Zmieniono przepisy dotyczące sprzedaży bezpośredniej z korzyścią dla rolników. Nowe przepisy mają skrócić drogę od producenta do konsumenta, aby zmniejszyć ilość podmiotów pośredniczącym na rynku rolnym. Ustanowiony został Państwowy Fundusz Odszkodowawczy. Rolnik będzie mógł starać się o odszkodowanie  w przypadku klęsk żywiołowych, ale także z powodu nieopłacalnej produkcji rolnej  na rynku zbożowym, owocowym czy mięsnym. Poseł poinformował, że od 1 września 2017 r. rozpocznie funkcjonowanie Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa, który powstał z połączenia Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych. KOWR otrzyma nowe kompetencje, a jego  oddziały znajdować się będą w każdym województwie. Został obniżony podatek dla małych firm z 19 % do 15 %, co spowodowało zmniejszenie ilości tzw. umów śmieciowych. Parlamentarzysta zaznaczył,   że Program 500 plus  przyniósł oczekiwane efekty i będzie nadal realizowany. W ubiegłym roku przeznaczono na ten cel 9 mld, a w  bieżącym roku 23 mld zł. Jeżeli wpływy z podatku VAT, podatku akcyzy i podatku od gier hazardowych utrzymają się na obecnym poziomie, wówczas zasiłek będzie wprowadzony również na pierwsze dziecko. Ma to szczególnie  poprawić sytuację kobiet samotnie wychowujących niepełnoletnie dzieci, których w całej Polsce jest ponad 200 tys. 

Na zakończenie poseł Matusiewicz podziękował za zaproszenie i zaprosił na dyżury poselskie. Zachęcił również do korzystania z bezpłatnych porad prawnych, które odbywają się w Biurze PiS przy Wyb. Piłsudskiego 1 w Przemyślu. Samorządowcom życzył udanej pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz opieki patronki św. Kingi.

  • 18834692_843043642521441_223045259_n
  • 18835340_843043659188106_126493784_n
  • 18870845_843043682521437_416375965_n

Simple Image Gallery Extended