Praca, nie obietnice

W Regionie

ŚWIĘTO SZKOŁY NR 16 W PRZEMYŚLU

Odsłony: 1059

W dniu 29 maja 2016 r. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich  w Przemyślu  odbyła się uroczystość  związana z XXIV rocznicą nadania szkole imienia Orląt Lwowskich, w których uczestniczył Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. 

Obchody rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski, którą odprawił ks. kanonik Marian Koźma, a ks. Robert Blama wraz z młodzieżą poprowadził animację śpiewu podczas liturgii. Uczestnicy Eucharystii przeszli do szkoły, gdzie przybyłych gości powitała dyr. Alicja Dobosz. W krótkim przemówieniu podkreśliła: „Lwowskie Orlęta są dobrym wzorem i przykładem, dają poczucie młodemu obecnemu pokoleniu, że pewne wartości są bardzo ważne. Młodzi ludzie czerpią z takich wzorców, wykorzystują to co najlepsze dla Ojczyzny, ucząc się, pracując zdobywając wiedzę i umiejętności potrzebne w życiu dobrego Polaka i ten patriotyzm właśnie tak w młodym pokoleniu kwitnie. Placówka naznaczona tak zaszczytnym imieniem  Patronów oraz ideą integracji podejmuje działania na rzecz szeroko rozumianej integracji, współpracy, tolerancji i radzeniem sobie z trudnościami dnia codziennego”. Uczniowie szkoły przedstawili impresję słowno-muzyczną o Ojczyźnie.

Poseł Andrzej Matusiewicz przypomniał uroczystość nadania imienia szkole, w której  uczestniczył jako Przewodniczący Rady Miasta Przemyśla. Parlamentarzysta na ręce pani Dyrektor złożył podziękowania dla wszystkich pedagogów pracujących w tej szkole, za zaangażowanie, krzewienie postaw patriotycznych, uczenie umiłowania do Ojczyzny oraz podejmowanie wyzwań w szkole z oddziałami integracyjnymi. Podziękował on również za kształtowanie postaw moralnych i etycznych wychowanków, podkreślając, że edukacja i wychowanie w szkole jest istotnym elementem rozwoju naszego społeczeństwa. Na zakończenie poseł Matusiewicz podziękował za zorganizowanie konkursu historycznego o Orlętach Lwowskich i wręczył zwycięzcom dyplomy oraz książki, które ufundował. 

Następnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń dla członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich, którego dokonał prezes stowarzyszenia Janusz Piwiński. Odznaczenia zostały przyznane przez Zarząd Główny z okazji 25-lecia istnienia stowarzyszenia, a wśród odznaczonych był również poseł Andrzej Matusiewicz. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości zaproszeni goście udali się do biblioteki szkolnej, gdzie przygotowana została wystawa pt.„Miasta siedmiu wzgórz: Lwów-Przemyśl”, która wzbudziła wiele wspomnień wśród zwiedzających. 

 • DSCN0436
 • DSCN0440
 • DSCN0444
 • DSCN0446
 • DSCN0449
 • DSCN0454
 • DSCN0455
 • DSCN0461
 • DSCN0463
 • DSCN0466
 • DSCN0476
 • DSCN0483
 • DSCN0484
 • DSCN0485
 • DSCN0487
 • DSCN0490
 • DSCN0499
 • DSCN0500
 • DSCN0501
 • DSCN0502
 • DSCN0503

Simple Image Gallery Extended